logo

Európska migračná agentúra

Aktívne ponuky
0
Sledovatelia
Doteraz inzerovaných ponúk: 1
Adresa
Tolstého 849/5, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO
52065871
Oblasť pôsobenia
Pracovná migrácia, migrácia a rozvoj, diverzita a inklúzia
Približný počet zamestnancov
5

Európska migračná agentúra (EMA) je mimovládna organizácia so sídlom v Bratislave. Poslaním EMA je podporovať, pripravovať a realizovať inovatívne a komplexné migračné politiky a projektové aktivity na národnej a medzinárodnej úrovni v oblastiach medzinárodnej migrácie vrátane študentskej a pracovnej migrácie a rozvojovej pomoci. EMA spolupracuje s relevantnými aktérmi vrátane mimovládnych organizácií, štátnych inštitúcií, medzinárodných organizácií, združení zamestnávateľov, odborových zväzov, samosprávy a občianskej spoločnosti v Slovenskej republike a v zahraničí.

O spoločnosti

Európska migračná agentúra (EMA) je mimovládna organizácia so sídlom v Bratislave. Poslaním EMA je podporovať, pripravovať a realizovať inovatívne a komplexné migračné politiky a projektové aktivity na národnej a medzinárodnej úrovni v oblastiach medzinárodnej migrácie vrátane študentskej a pracovnej migrácie a rozvojovej pomoci. EMA spolupracuje s relevantnými aktérmi vrátane mimovládnych organizácií, štátnych inštitúcií, medzinárodných organizácií, združení zamestnávateľov, odborových zväzov, samosprávy a občianskej spoločnosti v Slovenskej republike a v zahraničí.