Kancelária poslanca NR SR Martina Poliačika

Aktívne ponuky
0
Sledovatelia
Doteraz inzerovaných ponúk: 0
Adresa
Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80, Bratislava
Oblasť pôsobenia
činnosť poslanca
Približný počet zamestnancov
3

Kancelária zabezpečuje podporu pre činnosť poslanca NR SR.

 • príprava podkladov pre poslanecké návrhy zákonov
 • príprava a organizovanie pracovného programu poslanca NR SR
 • vybavovanie korešpondencie poslanca NR SR, súvisiacej s výkonom mandátu
 • príprava podkladov a vyhľadávanie odborných a ďalších podkladov k prerokúvaným materiálom zaradeným na rokovanie NR SR
 • príprava materiálov pre mediálnu prezentáciu práce a stanovísk poslanca
 • plnenie ďalších úloh podľa pokynov poslanca NR SR

O spoločnosti

Kancelária zabezpečuje podporu pre činnosť poslanca NR SR.

 • príprava podkladov pre poslanecké návrhy zákonov
 • príprava a organizovanie pracovného programu poslanca NR SR
 • vybavovanie korešpondencie poslanca NR SR, súvisiacej s výkonom mandátu
 • príprava podkladov a vyhľadávanie odborných a ďalších podkladov k prerokúvaným materiálom zaradeným na rokovanie NR SR
 • príprava materiálov pre mediálnu prezentáciu práce a stanovísk poslanca
 • plnenie ďalších úloh podľa pokynov poslanca NR SR