logo

KIRA n.o.

Aktívne ponuky
0
Sledovatelia
Doteraz inzerovaných ponúk: 2
Adresa
Starohájska ulica 6868/10, 91701, Trnava
IČO
52190820
Oblasť pôsobenia
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Približný počet zamestnancov
15
Webová stránka
http://kira.sk

Krajská inovačná rozvojová agentúra - KIRA je nezisková organizácia zriadená Trnavským samosprávnym krajom. Medzi hlavné ciele organizácie patrí poskytovanie všeobecne prospešných služieb zameraných najmä na nasledujúce oblasti:

  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,

  • rozvoj občianskej spoločnosti a ochrana ľudských práv a základných slobôd,

  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,

  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,

  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

O spoločnosti

Krajská inovačná rozvojová agentúra - KIRA je nezisková organizácia zriadená Trnavským samosprávnym krajom. Medzi hlavné ciele organizácie patrí poskytovanie všeobecne prospešných služieb zameraných najmä na nasledujúce oblasti:

  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,

  • rozvoj občianskej spoločnosti a ochrana ľudských práv a základných slobôd,

  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,

  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,

  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.