logo

Ministerstvo životného prostredia

Aktívne ponuky
0
Sledovatelia
Doteraz inzerovaných ponúk: 3
Adresa
Námestie Ľudovíta Štúra 35/1 Staré Mesto, 81235, Bratislava
Oblasť pôsobenia
životné prostredie
Približný počet zamestnancov
/

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia vrátane:

 1. ochrany prírody a krajiny,
 2. vodného hospodárstva, ochrany pred povodňami, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania a rybárstva s výnimkou akvakultúry a morského rybolovu,
 3. ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme,
 4. ekologických aspektov územného plánovania,
 5. odpadového hospodárstva,
 6. posudzovania vplyvov na životné prostredie,
 7. zabezpečovania jednotného informačného systému o životnom prostredí a plošného monitoringu,
 8. geologického výskumu a prieskumu,
 9. ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín,
 10. geneticky modifikovaných organizmov


O spoločnosti

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia vrátane:

 1. ochrany prírody a krajiny,
 2. vodného hospodárstva, ochrany pred povodňami, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania a rybárstva s výnimkou akvakultúry a morského rybolovu,
 3. ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme,
 4. ekologických aspektov územného plánovania,
 5. odpadového hospodárstva,
 6. posudzovania vplyvov na životné prostredie,
 7. zabezpečovania jednotného informačného systému o životnom prostredí a plošného monitoringu,
 8. geologického výskumu a prieskumu,
 9. ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín,
 10. geneticky modifikovaných organizmov