logo

Rozhlas a televízia Slovenska

Aktívne ponuky
0
Sledovatelia
Doteraz inzerovaných ponúk: 2
Adresa
Mlynská dolina , 845 45, Bratislava
IČO
47232480
Oblasť pôsobenia
Rozhlas a Televízia
Približný počet zamestnancov
/

RTVS patrí k najväčším a najstabilnejším mediálnym inštitúciám na Slovensku. Spolupráca s nami sa pre vás môže stať kľúčovou zmenou vo vašom profesionálnom živote. RTVS ponúka študentom stredných a vysokých škôl možnosť aplikovať svoje nadobudnuté teoretické poznatky do praxe, a tak sa aktívne zapojiť do pracovného procesu, či už v rámci televízneho alebo rozhlasového vysielania.

Stáže sú krátkodobé alebo dlhodobé, realizované priamo na útvaroch RTVS, kde pod mentorským vedením stážisti pracujú na svojom konkrétnom projekte alebo vykonávajú konkrétnu pracovnú činnosť.

O spoločnosti

RTVS patrí k najväčším a najstabilnejším mediálnym inštitúciám na Slovensku. Spolupráca s nami sa pre vás môže stať kľúčovou zmenou vo vašom profesionálnom živote. RTVS ponúka študentom stredných a vysokých škôl možnosť aplikovať svoje nadobudnuté teoretické poznatky do praxe, a tak sa aktívne zapojiť do pracovného procesu, či už v rámci televízneho alebo rozhlasového vysielania.

Stáže sú krátkodobé alebo dlhodobé, realizované priamo na útvaroch RTVS, kde pod mentorským vedením stážisti pracujú na svojom konkrétnom projekte alebo vykonávajú konkrétnu pracovnú činnosť.