logo

Saplinq, o.z.

Aktívne ponuky
0
Sledovatelia
Doteraz inzerovaných ponúk: 2
Adresa
Slobody 226/30, 04011, Košice - mestská časť Západ
IČO
42209609
Oblasť pôsobenia
vzdelávanie, ľudské práva
Približný počet zamestnancov
1
Webová stránka
http://www.saplinq.org

Saplinq, o.z. sa od svojho vzniku venuje témam budovania LGBTI komunity, LGBTI mládeži a téme ľudských práv. Poslaním organizácie je rozvíjať LGBTI iniciatívy, pomáhať pri ich budovaní, sieťovaní a včas podchytávať predovšetkým LGBTI mládež, vďaka čomu je možné včas reagovať a predchádzať negatívnym dôsledkom marginalizovania tejto skupiny mladých ľudí.


Saplinq, o.z. tiež propaguje osobnú zodpovednosti vo vzťahu k veciam verejným, vlastnému životu a hľadaniu a napĺňaniu vlastného šťastia. Jej víziou je vytvoriť spoločnosť, v ktorej jednotlivci prirodzene prijímajú zodpovednosť za svoje okolie, venujú svoj čas pre dobro druhých, presadzujú a chránia ľudské práva a v ktorej môže každá osoba žiť svoj život plnohodnotne nezávisle od rodovej identity, sexuálnej orientácie, ale aj príslušnosť k akejkoľvek inej sociálnej skupine.


Saplinq, o.z. založila mládežnícke organizácie FreeQ a FeedbaQ v Bratislave, organizuje sprievod a festival PRIDE Košice a založila tiež komunitné a poradenské centrum pre LGBTI ľudí PRIZMA. Aktívne sa venuje vzdelávaniu aj v oblasti ľudských práv a vzdelávaní pracovníkov s LGBTI mládežou na národnej aj európskej úrovni. Pravidelne realizuje medzinárodné vzdelávacie projekty podporené z prostriedkov programu Erasmus+.

O spoločnosti

Saplinq, o.z. sa od svojho vzniku venuje témam budovania LGBTI komunity, LGBTI mládeži a téme ľudských práv. Poslaním organizácie je rozvíjať LGBTI iniciatívy, pomáhať pri ich budovaní, sieťovaní a včas podchytávať predovšetkým LGBTI mládež, vďaka čomu je možné včas reagovať a predchádzať negatívnym dôsledkom marginalizovania tejto skupiny mladých ľudí.


Saplinq, o.z. tiež propaguje osobnú zodpovednosti vo vzťahu k veciam verejným, vlastnému životu a hľadaniu a napĺňaniu vlastného šťastia. Jej víziou je vytvoriť spoločnosť, v ktorej jednotlivci prirodzene prijímajú zodpovednosť za svoje okolie, venujú svoj čas pre dobro druhých, presadzujú a chránia ľudské práva a v ktorej môže každá osoba žiť svoj život plnohodnotne nezávisle od rodovej identity, sexuálnej orientácie, ale aj príslušnosť k akejkoľvek inej sociálnej skupine.


Saplinq, o.z. založila mládežnícke organizácie FreeQ a FeedbaQ v Bratislave, organizuje sprievod a festival PRIDE Košice a založila tiež komunitné a poradenské centrum pre LGBTI ľudí PRIZMA. Aktívne sa venuje vzdelávaniu aj v oblasti ľudských práv a vzdelávaní pracovníkov s LGBTI mládežou na národnej aj európskej úrovni. Pravidelne realizuje medzinárodné vzdelávacie projekty podporené z prostriedkov programu Erasmus+.