Slovenská humanitná rada

Aktívne ponuky
0
Sledovatelia
Doteraz inzerovaných ponúk: 1
Adresa
Budyšínska 75/1, 83103, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO
17316014
Oblasť pôsobenia
sociálna oblasť
Približný počet zamestnancov
50
Webová stránka
http://www.shr.sk

Slovenská humanitná rada je národné dobrovoľnícke centrum humanitných a charitatívnych organizácií, občianskych združení a nadácií pôsobiacich v sociálnej oblasti v širokom ponímaní. Ide o organizácie, ktoré poskytujú pomoc, služby, starostlivosť, poradenskú činnosť a organizujú rôznorodé aktivity v prospech sociálne znevýhodnených a hendikepovaných ľudí. Úrad SHR vykonáva riadiace, metodické, koordinačné a informačné služby pre dobrovoľnícke organizácie, ktoré združuje. Slovenská humanitná rada pôsobí na Slovensku od roku 1990 a v súčasnosti združuje 168 dobrovoľníckych neziskových organizácií na území celej republiky, ktoré podporuje v legislatívnom procese pri obhajovaní a presadzovaní práv zdravotne postihnutých a sociálne odkázaných občanov a rozvoji partnerskej spolupráce s orgánmi štátnej správy a samosprávy.

V rámci svojej činnosti implementuje viacero projektov, ktoré sa zaoberajú problematikou bezpečnostnej migrácie na všetkých stupňoch, pri vstupe cudzinca, pri integrácií a zároveň pri výstupe cudzinca.

Od roku 2020 implementuje projekty s celoslovenskou pôsobnosťou.

O spoločnosti

Slovenská humanitná rada je národné dobrovoľnícke centrum humanitných a charitatívnych organizácií, občianskych združení a nadácií pôsobiacich v sociálnej oblasti v širokom ponímaní. Ide o organizácie, ktoré poskytujú pomoc, služby, starostlivosť, poradenskú činnosť a organizujú rôznorodé aktivity v prospech sociálne znevýhodnených a hendikepovaných ľudí. Úrad SHR vykonáva riadiace, metodické, koordinačné a informačné služby pre dobrovoľnícke organizácie, ktoré združuje. Slovenská humanitná rada pôsobí na Slovensku od roku 1990 a v súčasnosti združuje 168 dobrovoľníckych neziskových organizácií na území celej republiky, ktoré podporuje v legislatívnom procese pri obhajovaní a presadzovaní práv zdravotne postihnutých a sociálne odkázaných občanov a rozvoji partnerskej spolupráce s orgánmi štátnej správy a samosprávy.

V rámci svojej činnosti implementuje viacero projektov, ktoré sa zaoberajú problematikou bezpečnostnej migrácie na všetkých stupňoch, pri vstupe cudzinca, pri integrácií a zároveň pri výstupe cudzinca.

Od roku 2020 implementuje projekty s celoslovenskou pôsobnosťou.