logo

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Aktívne ponuky
0
Sledovatelia
Doteraz inzerovaných ponúk: 3
Adresa
Palisády 29 Staré Mesto, 811 06, Bratislava
Oblasť pôsobenia
Zastupovanie Európskej komisie
Približný počet zamestnancov
21

Európska komisia je na Slovensku zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie so sídlom v Bratislave. Našou úlohou je:

 • vysvetľovať širokej a odbornej verejnosti, aký vplyv budú mať politiky EÚ na Slovensku;
 • vystupovať v mene Európskej komisie na Slovensku;
 • sprostredkovávať informácie týkajúce sa EÚ vláde, ďalším orgánom a zainteresovaným subjektom na Slovensku;
 • informovať Komisiu v Bruseli o dôležitom politickom, hospodárskom a sociálnom vývoji na Slovensku;
 • poskytovať tlačové a mediálne služby - informácie pre médiá o vývoji tvorby politiky EÚ, ďalších udalostiach v Únii a rôznych podujatiach Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku;
 • organizovať informačné aktivity a podujatia pre širokú aj odbornú verejnosť.

O spoločnosti

Európska komisia je na Slovensku zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie so sídlom v Bratislave. Našou úlohou je:

 • vysvetľovať širokej a odbornej verejnosti, aký vplyv budú mať politiky EÚ na Slovensku;
 • vystupovať v mene Európskej komisie na Slovensku;
 • sprostredkovávať informácie týkajúce sa EÚ vláde, ďalším orgánom a zainteresovaným subjektom na Slovensku;
 • informovať Komisiu v Bruseli o dôležitom politickom, hospodárskom a sociálnom vývoji na Slovensku;
 • poskytovať tlačové a mediálne služby - informácie pre médiá o vývoji tvorby politiky EÚ, ďalších udalostiach v Únii a rôznych podujatiach Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku;
 • organizovať informačné aktivity a podujatia pre širokú aj odbornú verejnosť.