logo

Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede

Aktívne ponuky
0
Sledovatelia
Doteraz inzerovaných ponúk: 1
Adresa
Korzo Bélu Bartóka 788/1, 92901, Dunajská Streda
IČO
36088323
Oblasť pôsobenia
knižnica
Približný počet zamestnancov
/

Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede – od roku 2002 v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja - je univerzálnou verejnou knižnicou, plní dôležité úlohy v oblasti vzdelávania, kultúry a výchovy obyvateľov mesta i regiónu.

Jej súčasná odborná a výchovná práca vychádza z úloh a činností knižníc, ktoré v našom meste pôsobili už aj pred oboma svetovými vojnami. Boli to knižnice: Spolku katolíckej mládeže a knižnice škôl mesta bohaté na krásnu aj populárno-náučnú literatúru. Počas vojny sa veľká časť týchto kníh zničila a stratila, ale po roku 1946 obecná rada obnovila zničenú knižnicu s cieľom pomôcť v šírení oddychovej kultúry medzi obyvateľstvom. Táto knižnica mala len jedného odborného pracovníka, dnes zamestnáva knižnica 12 odborne vzdelaných knihovníkov.

O spoločnosti

Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede – od roku 2002 v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja - je univerzálnou verejnou knižnicou, plní dôležité úlohy v oblasti vzdelávania, kultúry a výchovy obyvateľov mesta i regiónu.

Jej súčasná odborná a výchovná práca vychádza z úloh a činností knižníc, ktoré v našom meste pôsobili už aj pred oboma svetovými vojnami. Boli to knižnice: Spolku katolíckej mládeže a knižnice škôl mesta bohaté na krásnu aj populárno-náučnú literatúru. Počas vojny sa veľká časť týchto kníh zničila a stratila, ale po roku 1946 obecná rada obnovila zničenú knižnicu s cieľom pomôcť v šírení oddychovej kultúry medzi obyvateľstvom. Táto knižnica mala len jedného odborného pracovníka, dnes zamestnáva knižnica 12 odborne vzdelaných knihovníkov.