Novinka!Portál Pracuj.sk vyjadruje podporu ľudom z Ukrajiny.Prepnúť na ukrajinský jazyk (Українська мова)

6 dôležitých otázok na pracovnom pohovore

Služba Pracuj.skLucia Džurná
6 dôležitých otázok na pracovnom pohovore

Na prijímacie stretnutie sa dá z väčšej časti vopred pripraviť. Náboroví špecialisti formulujú otázky tak, aby nechali vyniknúť potenciál kandidáta. Snažia sa tiež zistiť, či má záujemca reálny záujem o danú pozíciu. Potom záleží len na jednotlivcovi ako sa mu podarí predať samého seba.

Čo o nás viete?

Ide o pomerne častú otázku. Náborový špecialista zisťuje či máte seriózny záujem a ponúkané miesto. S rovnakým elánom by ste mali zistené informácie aj odprezentovať.

Údaje o spoločnosti môžete čerpať z rôznych zdrojov. Základom je hlavná webová stránka firmy. Na tej nájdete základné údaje o podnikaní, portfólio produktov alebo spoločenský význam. Nemusíte si pri tom pamätať presne čísla - v ktorom roku spoločnosť vstúpila na trh, počet zamestnancov alebo ročný obrat. Vedúcich pohovoru zaujme skôr váš vlastný názor.

Napríklad: „Ste inovatívna a rýchlo rozrastajúca sa spoločnosť. Za posledných 10 rokov od vzniku ste rozšírili svoje prevádzky do každého okresu. Vytvárate nové pracovné možnosti pre všetky vekové skupiny. Ponúkate svojim zamastnancom flexibilný pracovný čas. Zaujali ma vaše aktivity v rámci spoločenskej zodpovednosti...“

Ak chcete vzbudiť dobrý dojem, dohľadajte si všetky projekty a získané ocenenia. Touto cestou môžete spomenúť, že ste sa o firme dozvedeli prostredníctvom článku na internete, ktorý sa týkal ich úspechov.

Nezáleží na tom, odkiaľ vedomosti budete čerpať. Dôležitá je interpretácia. Môžete o svojmu potencionálnemu zamestnávateľovi vedieť málo. Avšak, ak zvolíte správne slová, zabodujete aj s pár vetami.

Môžu padnúť aj doplňujúce otázky. Tie sa týkajú obchodných partnerov, noviniek alebo revolučných stratégií. Ak je činnosť firmy rozsiahla, musíte počítať s tým, že vaša prezentácia by mala byť rovnaká.

Prečo sa uchádzate o túto pozíciu?

Výstavba otázok má chronologickú štruktúru. S predchádzajúcim bodom súvisí aj jasná predstava, čo daná pozícia obnáša. Opäť máte možnosť všetkých zúčastnených presvedčiť, že o prácu máte reálny záujem.

Vhodné je na úvod vysvetliť osobnú motiváciu reakcie na inzerát. Ak práca súvisí s vyštudovaným odborom, spomeňte aj to, prečo ste sa pre konkrétne odvetvie rozhodli. Môžete do odpovedi začleniť i širšie znalosti o firme. Možno vás zaujali benefičné činnosti alebo zahraničná spolupráca. Sú to určite činnosti, na ktoré je potencionálny zamestnávateľ hrdý. Nesnažte sa vyzdvihnúť len svoje záujmy, ale zapojiť to toho aj identitu značky.

Postupne môžete začať odkrývať vaše silné stránky. Okrem toho nadviazať na predchádzajúce pracovné skúseností. Hovoriť o predošlom zamestnaní nie je tabu. Mali by ste si však dávať pozor, aby ste sa vyjadrovali slušne. Ak vám v inej práci chýbalo niečo, čím disponuje pozícia, o ktorú sa uchádzate, vyzdvihnite to.

Aká bola vaša náplň práce v predchádzajúcom zamestnaní?

Niektorí špecialisti sa pýtajú na pracovné skúsenosti netradičnou formou. Požadujú presné popisy a upresnenie činností, za ktoré ste zodpovedali. Takáto forma dopytovania sa využíva najmä pri menej známych pracovných pozíciách. Na pracovnom trhu každoročne vznikajú nové pracovné príležitosti. Z osobitého názvu nie vždy je jasné, čomu sa zamestnanec venoval. V takých prípadoch je potrebné jednotlivé pracovné úkony opísať.

Cieľom nie je len zistiť, s akou prácou už máte skúsenosti. Môžete dostať aj otázku, ako ste zvykli riešiť nepríjemné situácie. Prezradí to o vás, či dokážete pracovať pod tlakom a hľadať alternatívne možnosti .

Na aké kariérne úspechy ste najviac hrdí?

Nemusí to byť len otázka smerovaná na kariérne úspechy. Svoje pracovné víťazstvá môžete spomenúť, pri ktorejkoľvek otázke. Čerství absolventi, ktorí sa uchádzajú o svoju prvú prácu možno nebudú mať príliš bohaté skúsenosti. Nie je to však pravidlom. Ak ste nepracovali na plný úväzok, neznamená to, že nemáte ako reagovať.

Pripraviť si môžete aj náčrt situácie, ktorá bola pre vás počas vašej kariéry najväčšou výzvou. I z toho vyplývajú úspechy a špecifické povahové vlastnosti. Nebojte sa položenú otázku viac rozvinúť. Pri každej vašej reakcii odborník vníma súvislosti, ktoré si neuvedomujete. Pre každú firmu je prínosom, keď jej zamestnanci prichádzajú s vlastnými nápadmi. Iniciatíva je ocenená už pri prvom kole pohovoru.

Kde sa vidíte o 5 rokov?

Na veľa skutočností sa náboroví špecialisti nepýtajú priamo. Svoj zámer chcú dosiahnuť prostredníctvom psychologickej taktiky. U riadiacich pracovníkoch je dôležitá motivácia zlepšovať sa, učiť sa a kariérne sa posúvať vyššie. Pokiaľ sa uchádzate o pozíciu, pri ktorej sú tieto faktory dôležité, určite vás neminie táto otázka.

Dôležitý nie je počet rokov, ktorý je zahrnutý v otázke. Cieľom je zistiť, či chcete v danej firme dlhodobo zotrvať, znásobiť svoje zručnosti a pomôcť podniku rásť. Nikto od vás nežiada, aby ste ostali pracovať na rovnakom mieste desiatky rokov. Ak však prejavíte reálny záujem o podobný druh práce, bude to vo váš prospech.

Aj keď si nie ste istí prijatím alebo budúcnosťou, nebuďte ľahostajní. Vyhnite sa odpovediam ako „neviem“, „uvidím, aká ponuka sa naskytne“ a podobne. Na hodnotiacich budete pôsobiť ako typ človeka, ktorý nie je schopný samostatnej práce a vlastnej iniciatívy.

Pri tejto otázke sa vám zídu informácie, ktoré ste si zistili o firme. Určite by ste nechceli nevedomky povedať, že ak nedostanete prácu u nich, skúsite šťastie u konkurencie.

Prečo by sme mali prijať práve vás?

Pri tejto otázke máte možnosť ocitnúť sa v úlohe hodnotiaceho. Mnohí ľudia neradi hovoria o svojich prednostiach a úspechoch. Obávajú sa, že sebachvála bude pôsobiť povýšenecky a nadradene. Opak je však pravdou. Najmä na prijímacom pohovore si musíte veriť. Ak sa budete prezentovať neisto a podceňovať sa, rovnako vás bude hodnotiť aj komisia.

Najlepším spôsobom ako reagovať, je pracovať s uvedenými nárokmi na uchádzača v inzeráte. Vďaka porovnávaniu s vašimi schopnosťami môžete dosiahnuť požadovaný výsledok. Zdôraznite všetky body, ktoré spĺňate. Zopakujte aj to, čo už počas pohovoru zaznelo. Nebojte sa pochváliť so zručnosťami, ktoré zamestnávateľ nevyžadoval, ale myslíte si, že by mohli byť pre firmu prínosom.

Ak bol tento článok pre vás užitočný, budeme veľmi radi, keď nás podporíte jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. Ďakujeme!