Novinka!Portál Pracuj.sk vyjadruje podporu ľudom z Ukrajiny.Prepnúť na ukrajinský jazyk (Українська мова)

Dušana Sadloňová: Pri pohovore nechávame vyniknúť schopnosti uchádzača na maximum

Z prvej rukyLucia Džurná
Dušana Sadloňová: Pri pohovore nechávame vyniknúť schopnosti uchádzača na maximum

Riaditeľka Odboru ľudských zdrojov sa aktívne angažuje v práci so zamestnancami, čím sa jej podarilo priniesť nový pohľad na verejnú správu. Rozsiahle pokroky prispeli k nominácií do prestížnej ankety. Úspechom snaha nekončí a v štádiu príprav sú už ďalšie rozvojové projekty.

 

Ako sa vám podarilo zmeniť pohľad na verejnú správu a spraviť z úradu atraktívne miesto pre zamestnancov?

Neviem, či nie je príliš trúfalé povedať, že sa mi podarilo zmeniť pohľad na verejnú správu. Každopádne, je to mojím cieľom. Najdôležitejšími piliermi každej organizácie či spoločnosti sú vždy ľudské zdroje. Práve z  toho vychádza každá moja snaha a posun vpred. Nevymýšľam nič nové, len sa do verejného sektora snažím preniesť to, čo funguje v tom súkromnom, samozrejme, v prispôsobenej forme.

Trnavský samosprávny kraj získal nomináciu na titul najatraktívnejšieho zamestnávateľa. Bola to cielená snaha, alebo iba doplnok k inováciám, ktoré ste v rámci kraja zavádzali a ukázalo sa, že majú úspech?

Boli sme nominovaní do top 20 najatraktívnejších zamestnávateľov v rámci sektoru štátnej a verejnej správy. Hlasovanie prebieha až do 31.12.2021. Výhercu sa dozvieme koncom januára. Dúfala som, že budeme patriť k nominovaným, avšak o cielenú snahu nešlo. Momentálne sa viac zameriavam na progres a inovatívne zmeny v rámci riadenia ľudských zdrojov. Nominácia v tejto ankete je pre mňa dôkazom toho, že naša práca, myslím tým prácu každého jedného zamestnanca župy, je viditeľná. Verím, že v tejto prestížnej ankete zabojujeme o popradné pozície.

Aké inovatívne prvky zaviedol odbor ľudských zdrojov smerom k svojim súčasným zamestnancom?

Tých zmien bolo viac. Medzi najdôležitejšie určite patrí zavedenie variabilnej zložky mzdy s možnosťou priznania osobného ohodnotenia zamestnancovi. Pristúpili sme tiež k pravidelnému hodnoteniu výkonu každého zamestnanca, stanovili štandardy hodnotenia, zadefinovali stupne hodnotiacej škály a zaviedli pravidelné hodnotiace rozhovory so zamestnancami. Za týmto účelom sú všetci naši vedúci/riadiaci zamestnanci pravidelne preškoľovaní a svoje poznatky a skúsenosti si vymieňajú na workshopoch.

V rámci prijímania nových zamestnancov plánujete zaviesť „systém onboardingu“. Ako táto myšlienka vznikla a čo od nového systému očakávate?

Nový „systém onboardingu“, adaptačného procesu, sa nám už podarilo spustiť. Z môjho pohľadu ide o nástroj na urýchlenie procesu adaptácie našich nových zamestnancov a tým aj zefektívnenie výkonu práce na župe.

Na začiatku som mala plán pripraviť len príručku pre nových zamestnancov. V nej by sa o úrade, činnosti jednotlivých odborov, zamestnancoch a podobne mohli dozvedieť čo najviac. Primárnym cieľom bolo zodpovedať tie najčastejšie otázky. Mnohokrát totiž nový zamestnanec v prvom týždni len informácie prijíma, otázky prichádzajú až neskôr. Nový adaptačný proces tak poskytne zamestnanvoci  odpovede na základné otázky okamžite po nástupe do práce.

Neskôr som túto myšlienku doplnila o „Príručku pre mentorov“, keďže každému nováčikovi povinne jedného prideľujeme. Potreba vyplynula z predchádzajúcich skúseností. Spísali sa základné pravidlá, ako má mentor k svojmu zverencovi pristupovať, čoho sa má vyvarovať a podobne. Doplnenie o ďalšiu príručku, ktorá celý proces vlastne detailnejšie popisuje, bolo prirodzeným zavŕšením procesu.

Dá sa povedať, že Trnavský samosprávny kraj je priekopníkom inovácií vo sfére verejnej správy. Dôkazom toho môže byť aj „assessment centrum“, ktoré slúži na simuláciu pracovných činností. Nemajú potenciálni zamestnanci pocit, že ide iba o akúsi reality show?

Aj vďaka pozitívnej spätnej väzbe zo strany uchádzačov verím, že tomu tak nie je. Ide o transparentný spôsob výberu, pri ktorom uchádzači, či už vo vytvorených tímoch alebo jednotlivo, dostanú priestor predviesť svoj potenciál. Úlohy a zadania sú formulované tak, aby sme nechali vyniknúť požadované "must" u uchádzača. Dovolím si naviac povedať, že z takto vedených pohovorov neprofituje len zamestnávateľ, ale aj uchádzači, pre ktorých je takýto pohovor zdrojom cenných skúseností.

Aké ohlasy vyvolal stážový program, ktorý ste zaviedli ako prvý kraj na Slovensku?

Môžem len konštatovať, že dobré. Niektorí študenti sa po ukončení štúdia stali dôležitou súčasťou nášho tímu. Aj v práci so študentami máme naplánované zmeny a inovácie. Už čoskoro plánujeme spustiť nový „Trainee program“. Ide o novinku na župe, o ktorej určite budeme ešte verejnosť, a najmä študentov vysokých škôl informovať. Zatiaľ môžem prezradiť len to, že ide o projekt, v ktorom vybraní študenti v priebehu jedného roka budú mať možnosť vyskúšať si prácu na viacerých útvaroch a nadobudnúť skúsenosti v rôznych oblastiach.

Ak bol tento článok pre vás užitočný, budeme veľmi radi, keď nás podporíte jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. Ďakujeme!