Pracuj.sk nadväzuje na naše skúsenosti s vysokoškolákmi

Služba Pracuj.sk
Pracuj.sk nadväzuje na naše skúsenosti s vysokoškolákmi

Už sú to štyri roky, čo sme založili vysokoškolský portál Praxuj.sk - Naštartuj svoju kariéru. Na začiatku sme ako študenti, chceli pomôcť svojim rovesníkom získať príležitosti na Slovensku. Čiastočne sa nám to aj podarilo, dodnes využilo našu službu viac ako 5 000 vysokoškolákov a približne 600 firiem. Čoraz častejšie dostávame pozitívnu spätnú väzbu, čo nás veľmi teší. Obzvlášť preto, že sme tento projekt nezakladali s túžbou vlastného profitu.

Nedávno sme boli oslovení externým investorom, ktorý by pôvodný projekt Praxuj.sk rád rozšíril pre ďalšie vekové kategórie na Slovensku. Súhlasili sme a dnes vytvárame portál Pracuj.sk pre všetkých ľudí, ktorí si hľadajú prácu. Pri jeho príprave sme nadviazali na skúsenosti, získané z práce s vysokoškolákmi.

Prostredníctvom Pracuj.sk prinášame na slovenský trh práce viaceré nové prvky:

Spätná väzba pre všetkých uchádzačov

Táto novinka vychádza zo skúseností, ktoré máme vďaka práci s vysokoškolákmi. Uchádzači potrebujú rozumieť tomu, kde v náborovom procese urobili chyby a prečo neuspeli. Viaceré nedostatky môžu rýchlo odstrániť a posunúť sa tak k úspechu pri ďalších príležitostiach.

Osobitý prístup ku každému zverejnenému inzerátu

Každá pozícia je individuálna v tom, pre koho je určená. Je preto nevyhnutné využívať všetky dostupné prostriedky, vrátane sociálnych sietí, aby sa prihlásilo čo najviac relevantných uchádzačov.

Aktuálne informácie o priebehu výberové konania

Uchádzačom prinášame možnosť byť informovaný o fáze prijímacieho konania, v ktorom sa práve nachádzajú. Mnohí z nich dnes čakajú na odpovede dlhé týždne či mesiace.

Jednoduchý náborový proces, ktorý sa dá koordinovať priamo na webe

Zamestnávateľom prinesieme možnosť odosielať hromadné správy, triediť uchádzačov a poskytovať im spätnú väzbu. Túto službu poskytneme všetkým firmám, ktoré budú využívať našu službu bez dodatočných poplatkov.

Profily uchádzačov, ktoré otvoria možnosť využívať svoju kreativitu

Moderné technológie umožňujú vytvárať videá, grafiky či iné podklady, ktorými sa dokážu uchádzači odlíšiť od konkurencie. Nové profily umožnia pridávať portfólio či videá priamo do svojich profilov.

Jeden pracovný inzerát umožníme pridať zadarmo

Táto funkcionalita nadväzuje na vysokoškolský portál Praxuj.sk - Naštartuj svoju kariéru, kde sme takto chceli motivovať firmy k získavaniu mladých ľudí.

Personalizácia ponúk podľa vyštudovaných odborov a praxe

Uchádzačom pripravíme súbor ponúk, ktoré sú pre nich relevantné podľa vzdelania či skúseností, ktoré majú. Tieto inzeráty budú zobrazené na prvých miestach našej stránky.

Praxuj.sk nezanikne, ale stane súčasťou väčšieho Pracuj.sk

Spoločnosti, ktoré budú mať záujem o študentov a absolventov vysokých škôl, získajú možnosť naraz inzerovať na oboch portáloch za jeden kredit. Študenti budú môcť naďalej využívať službu Praxuj.sk ako doteraz. Naďalej budeme pripravovať aj rozhovory so zaujímavými vysokoškolákmi a poskytovať tipy a námety k štúdiu.

Prepájanie so zamestnávateľom bude hodné 21. storočia

Spoločné prepojenie medzi zamestnávateľmi umožníme aj prostredníctvom chatovacej miestnosti či. video pohovorov. V profile firmy si každý bude môcť nahliadnuť do vnútorných priestorov svojich budúcich zamestnávateľov.

Slovenský portál, ktorý pozná potreby ľudí

Pre všetkých prinášame portál, ktorý pozná domáce reálie a chce inovovať. Portál, ktorý získava spätnú väzbu a vytvára pridanú hodnotu doma aj v zahraničí.

Veríme, že spojenie moderného prístupu a nových technológií prinesie kvalitný portál, ktorý uspokojí potreby uchádzačov aj zamestnávateľov. Naše doterajšie skúsenosti využijeme maximálne v prospech nových služieb, ktoré ponúkneme celej populácii na Slovensku.

Ak bol tento článok pre vás užitočný, budeme veľmi radi, keď nás podporíte jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. Ďakujeme!