Novinka!Portál Pracuj.sk vyjadruje podporu ľudom z Ukrajiny.Prepnúť na ukrajinský jazyk (Українська мова)

Rodičovský dôchodok: najčastejšie otázky a odpovede II.

Dalito.sk
Rodičovský dôchodok: najčastejšie otázky a odpovede II.

Sociálna poisťovňa pripravila na základe otázok aj Dalito.sk prehľad najčastejších otázok a odpovedí k téme – rodičovský dôchodok (známy tiež ako rodičovský bonus). Prvú časť zverejnila ešte 16. novembra 2022, kedy odpovedala na otázky nielen médií, ale aj na základe podnetov svojich poistencov.

Najčastejšie otázky a odpovede k aktuálnej téme – rodičovský dôchodok (známy tiež ako rodičovský bonus) doplnila Sociálna poisťovňa (SP) o ďalšie, ktoré sa v centrále kopia práve od klientov SP.

Rodičovský dôchodok (otázky a odpovede – aktualizované a doplnené k 18. januáru 2023):

Je určená minimálna suma, od ktorej vznikne nárok na výplatu rodičovského dôchodku?

Minimálnu sumu, od ktorej vznikne nárok na výplatu rodičovského dôchodku, zákon nestanovuje.

Ak dieťa bolo v čase svojej nezaopatrenosti zverené do starostlivosti viacerým náhradným rodičom (napr. od narodenia do 10 rokov starej matke a starému otcovi a od 11-18 rokov tete a strýkovi) a všetci ešte žijú a poberajú starobný dôchodok, môže dať dieťa súhlas na poberanie rodičovského dôchodku všetkým štyrom osobám? Bude sa sledovať splnenie podmienky výchovy dieťaťa?

Áno, dieťa môže dať súhlas aj 4 osobám. Áno, bude sa sledovať splnenie podmienky výchovy dieťaťa.

Nechcem dostávať rodičovský dôchodok od svojich detí, akým spôsobom to mám nahlásiť?

Vyhlásenie o tom, že rodičovský dôchodok má byť priznaný/respektíve nemá byť priznaný môže urobiť len oprávnená osoba – dieťa. Právna úprava neumožňuje, aby rodič odmietol prijať rodičovský dôchodok. Podľa článku 39 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky každý má právo rozhodnúť, že časť uhradenej dane alebo časť uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe, bude poskytnutá osobe, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe.

Ak máme štyri deti, dostaneme rodičovský bonus obaja a od všetkých?

Ak majú rodičia 4 pracujúce deti, ktoré neurobia vyhlásenie o neprispievaní na rodičovský dôchodok, rodičovský dôchodok dostanú obaja rodičia a od všetkých 4 detí.

Je možné, aby bol rodičovský dôchodok priznaný osobe, ktorá získala dieťa do starostlivosti sobášom, bez rozhodnutia súdu?

Nie, bez rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov nie je možné, aby bol rodičovský dôchodok priznaný.

Ak bol tento článok pre vás užitočný, budeme veľmi radi, keď nás podporíte jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. Ďakujeme!