Linkedin zverejnil trendy v personalistike, zásadná je najmä otázka slobody zamestnancov

Najnovšia štúdia Linkedinu je súhrnom názorov viac ako 20 200 respondentov. Z výsledkov prieskumu vzišli prognózy, ktoré ilustrujú blízku budúcnosť personalistiky a hľadania talentov, respektíve TA (talent acquistion, pozn. red.). Podľa Linkedinu sú to práve HR manažéri, ktorí môžu pomôcť spoločnostiam v tom, aby uspeli aj v čase ťažkých kríz a hromadných prepúšťaní. Dôvodom je totiž bezprostredný kontakt s uchádzačmi a pochopenie ich potrieb či očakávaní od zamestnávateľov. Report s názvom The Future of…

K ochromeniu Credit Suisse došlo zrejme uprostred vlny prepúšťaní, odkúpenie konkurenčnou bankou ju nemusí zastaviť

Credit Suisse ako jedna z najstarších bankových inštitúcií v krajine, sa podľa najnovších správ prepadla krátko po tom, čo boli v minulom týždni oznámené krachy amerických bánk, konkrétne Silicon Valley Bank a Signature Bank. Prepojenie s ostatnými bankami na svete sa tak odrazilo aj na stave burzy a záujme o záchranu povesti banky prebehla dohoda medzi Švajčiarskou národnou Bankou a UBS. Odkúpením a integráciou Credit Suisse do štruktúr UBS sa však z nevyhnutných dôvodov ušetrí na pracovných miestach. Pre Credit…
Zahraničný trhПовна стаття

Najnovšia úprava zákonníka si od apríla posvieti na nezamestnaných, ktorí sa spoliehali na medzery v paragrafoch

Rozumnejšie hospodárenie v rámci štátneho rozpočtu sa prejavilo na doposiaľ poslednej legislatívnej zmene. Ako o tom informuje aj oficiálna správa ministerstva, počnúc 1. aprílom nadobudne platnosť novela zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, ktorou sa zo zákonníka vypustí jeden zásadný paragraf. Ten doposiaľ dovoľoval nezamestnaným občanom, aby zostávali na podpore formou aktivačných príspevkov a súčasne poberali dávku v hmotnej núdzi. Na margo toho, že doterajšie legislatívne podmienky neprospievali…

Južná Kórea prehodnocuje zavedenie dlhšieho pracovného týždňa v snahe o zvýšenie pôrodnosti

Objavujúc sa pravidelne v rebríčku krajín s najldhšou pracovnou dobou, dokázala Južná Kórea v prepracovanosti predbehnúť dokonca už aj Japonsko. Najnovšie sa z doterajších 52 hodín seriózne diskutuje o tom, či by nebolo pre ekonomiku a budúcnosť krajiny lepšie nastaviť štandardný pracovný čas na dĺžku 69 hodín, vrátane nadčasov. Samotný minister práce Lee Jung-sik je zásadne proti tomuto návrhu zmeny zákonníka práce, zatiaľ čo podľa zástupcov úradu prezidenta Kórejskej republiky, Yoona Suk Yeola, by mala táto…
Zahraničný trhПовна стаття

Aktuálny projekt na podporu zamestnanosti má pomôcť živnostníkom aj pracujúcim občanom

V snahe o zabránenie tomu, aby klesla miera zamestnanosti na Slovensku, si Ministerstvo práce zaumienilo podporiť všetkých občanov, zamestnaných aj dlhodobo nezamestnateľných. Projekt s názvom Nestrať prácu - vzdelávaj sa má vyhradených iac ako 40 miliónov na to, aby si vďaka nemu mohli aktuálne pracujúci občania zabezpečiť istejšiu budúcnosť. Prostredníctvom rekvalifikačných a vzdelávacích kurzov by občania mali podľa ministra Milana Krajniaka získať lepšie postavenie na trhu prácu, získať lepšie platené…

Budeme mať o desať rokov za kolegov cobotov? Je to viac možné, než si myslíte

Žiadny preklep. Pod pojmom cobot sa v súčasnosti rozlišuje robot, ktorý slúži na kolaboratívne účely. Experimentálne sa tento typ robotov využíva aj mimo výrobných hál a vzhľadom na ich funkcionalitu je aktuálne výrazný rozmach inovácií na trhu s hlasovými robotmi signálom toho, že digitálne technológie majú potenciál stať sa dlhodobou súčasťou pracovných tímov. O tom, že to nie je utópia, svedčia koniec koncov aj prípady zahraničných firiem, ktoré začlenili kolaboratívnych robotov do pracovného procesu.
Efektivita práceПовна стаття