Linkedin zverejnil trendy v personalistike, zásadná je najmä otázka slobody zamestnancov

Ľudské zdrojeJán Krajč
Linkedin zverejnil trendy v personalistike, zásadná je najmä otázka slobody zamestnancov

Úloha personalistov sa mení, Linkedin poukazuje na to, že práve HR manažéri rozhodujú o tom, ako bude vyzerať budúcnosť spoločností, nakoľko atraktívne budú pre talentovaných uchádzačov a akým smerom sa bude uberať ich kultúra. 

Najnovšia štúdia Linkedinu je súhrnom názorov viac ako 20 200 respondentov. Z výsledkov prieskumu vzišli prognózy, ktoré ilustrujú blízku budúcnosť personalistiky a hľadania talentov, respektíve TA (talent acquistion, pozn. red.). Podľa Linkedinu sú to práve HR manažéri, ktorí môžu pomôcť spoločnostiam v tom, aby uspeli aj v čase ťažkých kríz a hromadných prepúšťaní. Dôvodom je totiž bezprostredný kontakt s uchádzačmi a pochopenie ich potrieb či očakávaní od zamestnávateľov. Report s názvom The Future of Recruiting ďalej predkladá hypotézu, že v dôsledku viditeľného znižovania rozpočtov a častejšieho pozastavovania nových náborov, bude pre personalistov zásadné hľadať top talenty aj interne, vo vlastných radoch.  

Rýchlejšie nábory vďaka cobotom 

Filtrovanie životopisv, rozosielanie automatizovaných odpovedí, vyhodnotenie uchádzačov na základe kritérií či vstupných dotazníkov, dokážu personalisti aj s pomocou umelej inteligencie. Pracovní coboti sa už dnes veľmi rýchlym tempom stávajú súčasťou komunikácie v interných aj externých štruktúrach firiem, či už v podobe chatbotov alebo virtuálnych asistentov.

Špecialista HR procesov
Grafton / nástup od 21.4. 2023 / Nové Mesto nad Váhom

Linkedin preto predpokladá, že s pomocou AI sa stane náborová činnosť nielen efektívnejšia, ale aj ekonomickejšia, keďže z hľadiska časových kapacít pracovníkov bude možné v nepomerne kratšom čase realizovať výberové konanie s vhodnou vzorkou kandidátov, ktorá vyhovie všetkým požiadavkám. V tomto zmysle by tak mali slobodu v práci pocítiť v prvom rade personalisti. 

Aktívne generácie chcú kvalitný život

Rovnako férové však bude aj pracovisko a pre firmy, ktoré budú chcieť pôsobiť atraktívne na nových kandidátov, bude zásadné, aby sa ich hodnoty a EVP (hodnotový prísľub zamestnávateľa, pozn. red.) zhodovali s hodnotovými rebríčkami a názormi mladších generácií.

Leader pre oddelenie kvality
Grafton / nástup od 23.4. 2023 / Žilina

Reč je popri postmileniáloch, respektíve Generácii Z aj o nadchádzajúcej generácii Alfa, ktorá vzhľadom na pokročilosť komunikačných technológií môže vstupovať na pracovný trh omnoho skôr, než predchádzajúce generácie. Slobodnejšie pracovné prostredie podľa Linkedinu bude závisieť od toho, do akej miery firmy naplnia očakávania work-life balance, finančného ohodnocovania za výkon, ako aj poskytovania inkluzívneho pracovného prostredia, ktoré dovolí každému, aby sa cítil v práci bezpečne a bol schopný prejaviť svoj reálny talent a potenciál. 

Sloboda v kariérnom rozvoji 

V štúdii boli súčasne zdôraznené rozdiely medzi očakávaniami zamestnávateľov a zamestnancov, repsektíve kandidátov, ktorí vo väčšej miere vyhľadávajú pracovné príležitosti, kde sa môžu cítiť štastne a mať možnosť rozvíjať sa po skúsenostnej stránke, obzvlášť v rámci upskillingu.

Stavebný inžinier/Technický architekt
Lokal Architekti / nástup od 22.4. 2023 / Bratislava

Šancou rozvíjať svoje silné stránky, totiž existuje predpoklad, že spokojní pracovníci zostanú vo firme dvojnásobne dlhšie, než za iných okolností. Linkedin dodáva, že túto možnosť by mali dostávať pracovníci bez ohľadu na to, či budú alebo nebudú chcieť zostať dlhodobo vo firme. Každý by mal mať právo na slobodné rozhodnutie a nemal by sa kvôli tomu cítiť neisto či byť ostrakizovaný. Sloboda však nezohráva dôležitú úlohu len v personalistike, no ako sme nazančili už na začiatku, zo strategického hľadiska sú to práve perrsonalisti ktorí dokážu ovplyvniť atraktivitu a úspešnosť firmy z dlhodobého hľadiska. 

Якщо ця стаття була для вас корисною, ми будемо дуже раді, якщо ви підтримаєте нас, поділившись нею в соціальних мережах. Дякую!