Aktuálny projekt na podporu zamestnanosti má pomôcť živnostníkom aj pracujúcim občanom

Domáci trhJán Krajč
Aktuálny projekt na podporu zamestnanosti má pomôcť živnostníkom aj pracujúcim občanom

Udržať si zamestnanie, to je hlavným cieľom najnovšieho projektu, ktorý predstavil Rezort práce. Venovaný je výnimočne tým, ktorí už prácu majú, vrátane živnostníkov či rodičov na materskej dovolenke. 

V snahe o zabránenie tomu, aby klesla miera zamestnanosti na Slovensku, si Ministerstvo práce zaumienilo podporiť všetkých občanov, zamestnaných aj dlhodobo nezamestnateľných. Projekt s názvom Nestrať prácu - vzdelávaj sa má vyhradených iac ako 40 miliónov na to, aby si vďaka nemu mohli aktuálne pracujúci občania zabezpečiť istejšiu budúcnosť. Prostredníctvom rekvalifikačných a vzdelávacích kurzov by občania mali podľa ministra Milana Krajniaka získať lepšie postavenie na trhu prácu, získať lepšie platené zamestnanie a v nepsolednom rade zlepšiť svoju pracovnú kvalifikáciu. V rámci tlačovej konferencie v polovici februára zaznela tiež informácia, že vzdelávanie bolo doposiaľ preplatené viac ako 7000 žiadateľom. 

Vzdelávanie podľa vlastného výberu 

V porovnaní s minulosťou však tento projekt nie je ojedinelý len tým, že poskytuje možnsoť vzdelávania občanom, ktorí prácu už majú, no súčasne rozširuje možnsoť uplatnenia nároku na preplatenie ktoréhokoľvek kurzu, pre ktorý sa jednotlivci rozhodnú.

Obchodný referent
AFINIS Group / nástup od 1.4. 2023 / Bratislava

Popri štandardných možnostiach rekvalifikačných kurzov na pozície ako manikérka, kaderník či účtovník, si smú občania zvoliť aj možnsoť preplatenia jazykového kurzu, počítačového, IT kurzu, ale dokonca aj kurzov týkajúcich sa kryptomien či dokonca odpadového hospodárstva. Vstupnou podmienkou pre nadobudnutie nároku na uplatnenie nároku preplateného vzdelávania je pritom nevhynutnosť mať ukončené vzdelanie najneskôr v polovici októbra roka 2023. 

Proaktívnejšie úrady práce

Nové spôsoby udržania zamestnania a pomoci stabilizácie pracujúcich občanov pritom demonštrujú, že úrady práce môžu v rámci rozšírenia pôsobností flexibilne a promptne riešiť otázku nezamestnanosti v našej krajine. Napokon, dôkazom toho je aj ten fakt, že úrady práce preplatia občanom kurzy po ich úspešnom absolvovaní.

Production planner
Grafton Slovakia / nástup od 9.4. 2023 / Bratislava

Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny dodal, že práve dobré zvolené vzdelanie je často najúčinnejšou prevenciou voči nezamestnanosti. Zintenzívnením prevencie pred nezamestnanosťou sa pritom žiadny z evidovaných uchádzačov neoberá o možnosť hľadania zamestnania, ktoré by vyhovovelo jeho kariérnemu profilu. Či už existujúcemu, alebo tomu, ktorý si chce budovať ďalej. 

Príležitosť získať prácu snov 

Rovnako dočasný minister práce, Milan Krajniak, dodal, že prostredníctvom tohto projektu si smú občania doslova splniť svoje kariérne sny a získať prácu snov. Bez ohľadu na to, v ktorej časti Slovenska sa uchádzači nachádzajú, o zaradenie do evidencie je možné požiadať buď elektronicky, alebo na ktorejkoľvek pobočke úradu práce.

Farmaceut
Lekáreň Slamka / nástup od 9.4. 2023 / Dlhá nad Oravou

Podmienkou pre vyhovenie žiadosti je okrem ukončeného vzdelania aj nevyhnutnosť podania žiadosti minimálne 30 dní pred začiatkom kurzu. Navyše, registráciou získavajú všetci evidovaní uchádzači prístup do databázy pracovných ponúk, ktoré by im mali pomôcť v nachádzaní nového pracovného miesta. Je však dôležité podotknúť, že toto úsilie zo strany Rezortu práce nemá za cieľ umožniť občanom, aby zmenili ich existujúce zamestnanie, lež mohli na svojom kariérnom postupe pracovať s finačnou podporou z Euróspekho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

Якщо ця стаття була для вас корисною, ми будемо дуже раді, якщо ви підтримаєте нас, поділившись нею в соціальних мережах. Дякую!