Najnovšia úprava zákonníka si od apríla posvieti na nezamestnaných, ktorí sa spoliehali na medzery v paragrafoch

NezamestnanosťJán Krajč
Najnovšia úprava zákonníka si od apríla posvieti na nezamestnaných, ktorí sa spoliehali na medzery v paragrafoch

Novely zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny prechádzajú v posledných mesiacoch do účinnosti s rapídnou platnosťou a výnimkou nie je ani najnovšie opatrenie. To má totiž obmedziť obchádzanie zákonov a zefektívniť poskytovanie pomoci nezamestnaným. 

Rozumnejšie hospodárenie v rámci štátneho rozpočtu sa prejavilo na doposiaľ poslednej legislatívnej zmene. Ako o tom informuje aj oficiálna správa ministerstva, počnúc 1. aprílom nadobudne platnosť novela zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, ktorou sa zo zákonníka vypustí jeden zásadný paragraf. Ten doposiaľ dovoľoval nezamestnaným občanom, aby zostávali na podpore formou aktivačných príspevkov a súčasne poberali dávku v hmotnej núdzi. Na margo toho, že doterajšie legislatívne podmienky neprospievali ani nezamestnaným vo všeobecnosti a súčasne ochudobňovali štátnu pokladnicu, sa vyjadril aj minister Milan Krajniak. Od zavedenia novely si preto ministerstvo sľubuje veľa a verí, že touto zmenou sa upraví aj prístup nezamestnaných k hľadaniu práce. 

Zaradenie z evidencie, vyradenie a dookola

Dôvodov, na základe ktorých ministerstvo rozhodlo o skorom zavedení novely, bolo hneď niekoľko a pri novelizácii boli vzaté na zreteľ aj reálne dáta a výstupy od poskytovateľov príspevkov na úradoch práce.

Manažér kvality
Grafton / nástup od 16.3. 2023 / Nitra

Zo zistení vyšlo najavo, že nezamestnaní dlhodobo dokázali zneužívať legislatívne medzery, ktoré im v priebehu rokov dokázali dopomôcť k tomu, aby sa vyhli stabilnému príjmu a žili prevažne zo sociálnych dávok a aktivačných príspevkov. Minister Krajniak počas tlačovej konferencie ozrejmil, že po týchto zisteniach sa rezort rozhodol spraviť poriadok v doterajšom legislatívnom fungovaní a zlepšiť podmienky pre skutočnú pomoc nezamestnaným, ktorí sa o získanie stabilného zamestnania svedomito usilujú. Namiesto aktivačných príspevkov sa preto od apríla zavedú do platnosti nové formy pomoci, ktoré zabránia tomu, aby sa nezamestnaní opakovane dostávali von z evidencie a následne opäť do nej. 

Symbolická aktivácia

Ich primárnym cieľom však nebude poskytovanie finančných injekcií, ale dosiahnutie toho, aby si občania v núdzi udržali návyk na pracovný výkon a boli pre zamestnávateľov vhodnými uchádzačmi o pracovné pozície.

AP Analyst - účtovníctvo a fakturácia
Grafton / nástup od 16.3. 2023 / Bratislava

V tomto zmysle sa projekt s názvom Podpora udržania pracovných návykov bude viazať na pomoc obciam, pričom nezamestnaní poberajúci dávky v hmotnej núdzi budú vyplácaní smybolickým aktivačným príspevkom, dosahujúcim hodnotu 75,70 €. V rámci projektu bude maximálne množstvo pracovných hodín limitované nanajvýš dvadsiatimi hodinami týždenne. 

Príspevky pre obidve strany

Tak, ako v prípade prvého projektu, aj v prípade druhého projektu, konkrétne Aktivácie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, chce ministerstvo rozdeliť rozpočet nielen medzi nezamestnaných, ale aj medzi organizátorov a poskytovateľov pracovných príležitostí.

Finančný controller
Grafton / nástup od 15.3. 2023 / Bratislava

Tieto príspevky by mali vykompenzovať náklady súvisiace s pracovnými procesmi, školeniami, zaúčaním a ďalšími režijnými výdavkami. V porovnaní s prvým projektom, v rámci Aktivácie budú nezamestnaní vykonávať kvalifikovanejšie pracovné činnosti v rozličných typoch zariadení, počnúc domovmi sociálnych služieb a končiac školskými zariadeniami. Zaradením do projektu získa uchádzač nárok na finančný príspevok maximálne na šesť mesiacov vo výške 232,42 € mesačne. 

Krízy zamestnávanie nekomplikujú

Podobne ako v prípade predchádzajúcich novelizácií, aj táto by mala podľa ministerstva prispieť k tomu, že sa zlepší kvalita pracovného trhu a úrady práce budú môcť flexibilnejšie riešiť potreby občanov.

Account Specialist v Digital Clube
Digital Marketing Club/ nástup od 15.4. 2023 / Remote

V úsilí o zníženie nezamestnanosti a podpory tých, ktorí majú problém sa na trhu práce uchytiť, predstavil rezort hneď niekoľko mechanizmov, o ktorých sme sa zmieňovali aj v predchádzajúcich článkoch. Ministerstvo zároveň zdôraznilo, že nezamestnaní sa nemusia spoliehať len na pomoc štátu a môžu si nájsť také pracovné miesto, ktoré je v súlade s ich praxou a kvalifikáciou. Zároveň zdôraznilo, že dostatok pracovných miest je tu aj pre tých, ktorí majú minimálnu kvalifikáciu či prax a že ekonomika aj navzdory existujúcej inflácii a ďalším spomaľujúcim faktorom naďalej poskytuje dostatočné množstvo pracovných miest. 

Якщо ця стаття була для вас корисною, ми будемо дуже раді, якщо ви підтримаєте нас, поділившись нею в соціальних мережах. Дякую!