Novinka!Portál Pracuj.sk vyjadruje podporu ľudom z Ukrajiny.Prepnúť na ukrajinský jazyk (Українська мова)

Metóda brainstorming: Ako ju správne využiť?

Efektivita práceLucia Džurná
Metóda brainstorming: Ako ju správne využiť?

Ide o bežnú súčasť výskumu v školách, v rámci teambuildingu alebo pracovného pohovoru. Riadená diskusia pomáha využívať a skúmať aj netradičné nápady. Obsahuje niekoľko pravidiel, podľa ktorých sa musí skupina alebo jednotlivec riadiť. V opačnom prípade bude celý proces neefektívny.

Brainstorming a jeho zásady

Podstatou brainstormingu je riešenie problému kreatívnou formou. Každý nápad je dobrý. Preto je základom motto "viac hláv, viac rozumu". Na rozdiel od iných výskumných metód, kvantita má byť nad kvalitou.

Aj napriek zdanlivo jednoduchému procesu, brainstorming sa riadi určitými pravidlami. Kritika je zakázaná. Nápady sa vyjadrujú v rámci celej skupiny, aby boli známe pre každého jej člena. Dôležitou súčasťou je riadenie. Ak koordinátor postupuje správne, môže motivovať ostatných členov tímu. Do diskusie však nijako nevstupuje a neprispieva svojimi nápadmi. Jeho úlohou je zapisovať všetky myšlienky a dohliadať na dodržiavanie zásad diskusie.

Brainstorming kombinuje uvoľnený prístup s neobvyklým myslením. Členovia výskumnej skupiny nemusia byť odborníci v danej téme. Dôležité je, aby rozumeli problému. Laici prinesú nový pohľad na situáciu a môžu navrhnúť netradičné riešenia. Preto je kritika zakázaná, mohla by účastníkov odradiť od vyjadrovania kreatívnych nápadov.

Druhy brainstormingu

Využíva sa viacero druhov brainstormingu. V praxi sa najčastejšie kombinuje individuálny a skupinový brainstorming.

Individuálny brainstorming sa využíva pri riešení jednoduchých problémov. Samostatné riešenie môže priniesť relevantnejšie výsledky ako v skupine. Pri viacerých účastníkoch sa ťažšie dohliada na dodržiavanie pravidiel. Ďalšou možnosťou je, že venujú väčšiu pozornosť nápadom iných ako vytváraniu vlastných.

Pri individuálnej práci sa vieme lepšie sústrediť na riešenie problému. Zvažujeme aj možnosti, ktoré by sme sa pred skupinou hanbili vyjadriť. Nevýhodou je, že prínos nových riešení nie je tak rozsiahly ako pri skupinovom brainstorming.

Na samostatnú prácu odporúčame nájsť si tiché miesto. Zbytočne sa nerozptyľovať a sústrediť sa na skúmaný problém. Ako pomôcka na usporiadanie a rozvoj nápadov sa využívajú myšlienkové mapy.

Skupinový brainstorming je účinnejší pri riešení zložitých problémov, pri ktorých je potrebné ísť do hĺbky. Prebieha formou skupinovej diskusie. Využívajú sa skúsenosti a kreativita všetkých členov tímu. Predloženie jedného nápadu vedie k reťazovej reakcií. Ostatní účastníci myšlienku ďalej rozvíjajú.

Cieľom je priniesť čo najviac rôznorodé nápady, za čo najkratší čas. Keďže ide o riadený rozhovor, má svoju štruktúru a spomínané pravidlá.

Spolupráca a vzájomná podpora pomáha jednotlivcom cítiť sa nápomocne. Okrem toho ide o dobrý spôsob udržiavania a budovania tímu. Každý si však svoje nápady musí vedieť presadiť. Aby sa o nich začalo diskutovať, musíte skupinu presvedčiť, že vaša myšlienka je pri riešení problému kľúčová.

Postup pri príprave skupinového brainstormingu

Príprava skupiny

Pre skupinový brainstorming je ideálny počet členov 5-7. Samozrejme, závisí to od rozsahu riešeného problému. Členov je potrebné vyberať svedomito. Tím rovnako zmýšľajúcich ľudí má tendenciu vyprodukovať rovnaké nápady. Vhodnou voľbou je začleniť osoby rôznych osobnostných charakteristík.

Vhodným priestorom môžu byť konferenčné miestnosti, priestranná kancelária alebo učebňa. Chýbať by nemali ani pomôcky – tabuľa, perá, systém na tvorenie potrebných materiálov a podobne.

Ak nie je zapisovateľ vopred určený, vyberte zo skupiny jednu zodpovednú osobu. Jeho úlohou nie je prispievať nápady, ale ich zaznamenávať. Svoje poznámky uverejňuje tak, aby ich každý videl. Vyobraziť ich môže na grafoch, tabuliach, projektore alebo počítači.

Interpretácia problému

Problém a kritéria, podľa ktorých sa skupina bude riadiť musia byť jasne definované. Cieľom je vytvoriť čo najviac nápadov. Na začiatku skupinovej práce by mal každý dostať priestor na zamyslenie. Po uplynutí určitého času, každý účastník vysvetlí svoje návrhy.

Diskusia

Keď každý člen vyjadrí svoje nápady, skupina o nich začne diskutovať a postupne ich rozvíja. Pracovať s myšlienkami iných je najpodstatnejším aspektom skupinového brainstormingu. Povzbudzuje každého k spolupráci, vrátene tichých členov. Nikto by nemal prerušovať vzájomnú komunikáciu, ani sa od nej odrádzať.

Môžete využívať myšlienkové experimenty medzi ktoré patrí napríklad provokácia. Členovia by mali byť povzbudzovaní, aby vyjadrili všetko čo im príde na um. Zámerom nie je upriamiť pozornosť len na jeden nápad a ten skúmať do hĺbky. Mali by ste nájsť čo najviac možností riešenia problému.

Počas brainstormingového sedenia sú dôležité prestávky. Kreatívna činnosť, ktorá trvá nepretržite niekoľko hodín môže byť kontraproduktívna. Krátku pauzu si môžete urobiť i každú hodinu. Členovia skupiny môžu mať počas diskusie pri sebe občerstvenie.

Pokiaľ sa vám článok páčil, odporúčame prečítať  si"Na pracovnom pohovore je obľúbená: Čo je to prípadová štúdiá a ako ju vytvoriť?".

Ak bol tento článok pre vás užitočný, budeme veľmi radi, keď nás podporíte jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. Ďakujeme!