Novinka!Portál Pracuj.sk vyjadruje podporu ľudom z Ukrajiny.Prepnúť na ukrajinský jazyk (Українська мова)

Na pracovnom pohovore je obľúbená: Čo je to prípadová štúdia a ako ju vytvoriť?

Ľudské zdrojeLucia Džurná
Na pracovnom pohovore je obľúbená: Čo je to prípadová štúdia a ako ju vytvoriť?

Prijatie do zamestnania v mnohých odvetviach nezávisí len na rozhovore s nadriadenými či odborníkmi. Zahŕňa tri až päť kôl. Tie preveria uchádzačove vlastnosti, skúsenosti, vedomosti a predovšetkým zručnosti. Medzi moderné hodnotiace techniky patrí aj „case study“.

Zásady prípadovej štúdie v skratke

Pôvodne sa využívala ako výskumná metóda v sociológii a psychológii. Dnes sa s prípadovou štúdiou stretneme v stredných a veľkých podnikoch na pracovnom pohovore. Aj keď ide už o štandardizovaný postup, líši sa od klasického rozhovoru.

Zahŕňajú prácu zameranú na obchodný problém, s ktorým sa môže v danej firme stretnúť. Modelový prípad nesúvisí len s pôsobením spoločnosti, ale aj s náplňou práce danej pracovnej pozície. Cieľom je uplatniť teoretické vedomosti a logické myslenie. V závere by ste sa mali dopracovať k riešeniu, ktoré sa bude dať uplatniť v praxi.

Ako to v praxi vyzerá?

Zadanie môžete dostať v písomnej forme alebo ústnou interpretáciou. Potom máte určený čas na prípravu predpokladov, stratégií a iných krokov na vyriešenie prípadu.

Existuje niekoľko typov úloh v rámci prípadovej štúdie. Môžete sa stretnúť teoretickými alebo skutočnými prípadmi. Zamerané sú na matematické zručnosti, pričom pracujete s grafmi a číslami. Bežnou súčasťou je aj práca smerujúca na vývoj firemných a obchodných stratégií. V rámci toho kandidát skúma ziskovosť alebo možnosti zvýšenia obratu.

Vzhľadom na obmedzený čas a prostriedky, nevyžaduje sa od uchádzačov  rozsiahla analýza celého odvetvia alebo trhu. Mali by ste však chápať základné obchodné zásady a aktuálne dianie v podnikovom sektore. Ak dostanete pozvánku do assissment centra, nepodceňujte prípravu. Urobte si prieskum, čo všetko o spoločnosti potrebujte vedieť. Zamerajte sa na aktuálne a plánované projekty, klientov či obchodných partnerov.

Prostredníctvom prípadovej štúdie dostávate priestor ukázať svoje zručnosti a zaujať odbornú hodnotiacu komisiu. Aj keď ste pod stálym dohľadom, snažte sa koncentrovať. Musíte sa sústrediť na modelovú situáciu a ohúriť svojimi nápadmi potencionálneho zamestnávateľa.

Tipy ako postupovať

Nezabúdajte, že na žiadnu otázku neexistuje jedna správna odpoveď. I keď rovnaké zadanie dostane viacero uchádzačov alebo skupín, v postupoch a záveroch sa zrejme nezhodnete. Ide o kreatívnu úlohu zameranú na myšlienkové procesy jednotlivcov. Návrhy by mali však byť reálne.

Prípadová štúdia má byť formulovaná jasne. Jednotlivé kroky si budete musieť v závere obhájiť. Pracovať by ste preto mali len reálnymi nápadmi, ktoré odpovedajú na určené otázky. Ak ste neporozumeli zadaniu, nebojte sa bližšie informovať. Mali by ste mať na pamäti, že potrebujete vyriešiť problém. Urobiť odporúčania a pomôcť spoločnosti.

Menej je niekedy viac. Snažte sa využiť len spoľahlivé informácie, ktoré priamo smerujú ku podstate problému. Pracujte len s relevantnými materiálmi.

Ak už budete mať predstavu, ako chcete problém riešiť, vytvorte si štruktúru. Mala by byť organizovaná a opisovať postup krok po kroku. Pomôže vám, aby ste sa počas prípravy neodchýlili od pôvodnej stratégie. Použiť ju môžete aj počas obhajoby pred komisiou.

Počas prípadovej štúdie nebuďte ticho. Komunikácie zohráva dôležitú úlohu. Pokojne požiadajte o viac informácií alebo vysvetlenie. Ak si niečím nebudete istí, opýtajte sa na to. Špecialistom a vedúcim pracovníkom budete musieť podrobne vysvetliť svoj zámer a postupy. Mali by ste vopred predvídať pripomienky a otázky. Podporte svoje závery dôkazmi, najmä v prípadoch, keď ste v zadaní dostali údaje alebo štatistiky.

Osnova prípadovej štúdie

1. Zber dát

Pri zbere informácií vychádzajte z toho, čo máte k dispozícií. Pomôcť vám môžu printové a elektronické médiá, aktuálna literatúra či odborné časopisy. V úvode je dobré zozbierať viac dostupných zdrojov a následne si z nich vyberať len tie kľúčové.

2. Analýza konkrétnej situácie

Analyzujte situáciu opísanú v prípadovej štúdii zo všetkých možných hľadísk. Ak v niečom vidíte rozsiahlejší problém, bližšie sa na neho zamerajte. Sústreďte sa na to, aké problémy opisuje a aké informácie obsahuje. Predpovedajte všetky možné riešenia a navrhnite to najlepšie.

3. Diskusia

Ak sa na prípadovej štúdií bude podieľať viacero členov, vypočujte si všetky nápady. Využite metódu „brainstorming“. Zhromažďujte návrhy a diskutujte s ostatnými o probléme. Hodnotiaci sledujú aj to, ako viete pracovať v kolektíve.

4. Výber riešenia

Vyberte len tie zdroje a nápady, ktoré sú pre vašu prípadovú štúdiu prínosné. Pri obhajobe sa stretnete aj s pripomienkami, s ktorými ste možno nepočítali. Pripravte si preto aj alternatívne riešenia a viacero záverečných návrhov.

5. Záver

Zo všetkých získaných údajov, nápadov a odpovedí na vami zadané otázky, vypracujte záver práce. Rozsah nie je stanovený. Odpovede by však nemali byť jednoduché a strohé. Očakáva sa, že odpoviete na všetky otázky, ktoré sú v prípadovej štúdii uvedené.

K dispozícii budete mať aj rôzne pomôcky ako tabulu, fixy alebo perá. Môžete ich využiť pri prezentácií. Pracovať môžete aj s grafmi, štatistikami alebo inou metodikou riadenia projektov.

Pokiaľ sa vám článok páčil, odporúčame prečítať si "Syndróm vyhorenia: Neignorujte príznaky, môžu viesť k vážnym zdravotným problémom".

Ak bol tento článok pre vás užitočný, budeme veľmi radi, keď nás podporíte jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. Ďakujeme!