Novinka!Portál Pracuj.sk vyjadruje podporu ľudom z Ukrajiny.Prepnúť na ukrajinský jazyk (Українська мова)

Minimálna mzda v skratke

Služba Pracuj.skLucia Džurná
Minimálna mzda v skratke

Najnižšie možné peňažné ohodnotenie pre zamestnanca sa každoročne mení. Presné náležitosti však musia byť uvedené v pracovnej zmluve. Na základe čoho sa výsledná suma určuje, a aká je jej výška na rok 2022 sa dozviete v tomto článku.

Čo všetko potrebujete vedieť o minimálnej mzde

Minimálna mzda je najnižšia možná suma, ktorú musí zamestnávateľ vyplatiť zamestnancovi pri plnom pracovnom úväzku. Teda, máte na ňu nárok len vtedy, ak pracujete na trvalý pracovný pomer – máte so zamestnávateľom uzavretú pracovnú zmluvu.

Stanovené minimum platí od 1. januára do 31. decembra príslušného roka. Minimálna mzda má tendenciu sa skôr zvyšovať, ako keby sa malo pojednávať o jej znížení. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím, na rok 2022 bola zastrešená na sumu 646 EUR, čo je o 23 EUR viac ako v roku 2021.

Jej výška sa stanovuje na základe dohody zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov alebo vyplýva zo zákona o minimálnej mzde. Zverejnená musí najneskôr do 1. novembra kalendárneho roka, predchádzajúcemu tomu, na ktorý sa určuje.

Minimálna hodinová mzda

Rast hrubej minimálnej mzdy sa pochopiteľne odvíja od nárastu tej časovej. Prináleží však len zamestnancovi, ktorý je odmeňovaný hodinovou minimálnou mzdou a má uzatvorenú pracovnú zmluvu so zamestnávateľom.

Hodinová sadzba je určená ako 1/174 z mesačnej minimálnej mzdy platnej pre zamestnanca so 40-hodinovým týždenným pracovným časom. Oproti minulému roku sa zvýšila z 3,580 EUR na 3, 713 EUR. Celkový nárast teda je 0,133 EUR/h, ak pracovná pozícia spadá do najnižšieho stupňa náročnosti.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi mzdu, najmenej v sume minimálneho mzdového nároku. Každé pracovné miesto sa radí do jedného zo šiestich stupňov náročnosti práceTie tvoria pre zamestnávateľa pomyselnú pomôcku, na základe ktorej vypláca zamestnancovi mzdu. 

Hodinová minimálna mzda sa vypočíta s pomocou stanoveného koeficientu, ktorý sa odzrkadlí na celkovej odmene. Preto sa môže u rôznych zamestnancov líšiť, i keď ide o ten istý typ ohodnotenia. Presná hodnota však musí byť uvedená v pracovnej zmluve. 

Stupne náročnosti práce

1. stupeň – najjednoduchšie práce

 • koeficient minimálnej hodinovej mzdy je 1,0 (3,713 EUR/h). Výsledná mesačná suma v hrubom sa tak rovná hodnote 646 EUR;
 • pomocné, prípravné a manipulačné práce;
 • napríklad: operátor výroby, upratovačka, dokladač tovaru, pomocný robotník, skladník a podobne.

2. stupeň – jednoduché práce

 • koeficient minimálnej hodinovej mzdy je 1,2 (4,379 EUR/h). Výsledná mesačná suma v hrubom sa tak rovná hodnote 762 EUR;
 • obslužné a odborné kontrolované rutinné práce;
 • jednoduché remeselné práce;
 • opakované a kontrolovateľné administratívne a ekonomické práce;
 • napríklad: predavačka, administratívny pracovník, pokladník, čašník, kuchár a podobne.

3. stupeň – jednoduché odborné práce

 • koeficient minimálnej hodinovej mzdy je 1,4 (5,046 EUR/h). Výsledná mesačná suma v hrubom sa tak rovná hodnote 878 EUR;
 • odborné a ucelené odborné práce;
 • riadenie jednoduchej agendy;
 • samostatný výkon remeselných prác;
 • riadenie a operatívne zabezpečovanie chodu zariadení spojené so zvýšenou duševnou námahou a so zodpovednosťou za zdravie a majetok;
 • napríklad: účtovník/účtovníčka, vodič autobusu, obchodný zástupca, zdravotná sestra a pdoobne.

4. stupeň – zložitejšie odborné práce

 • koeficient minimálnej hodinovej mzdy je 1,6 (5,713 EUR/h). Výsledná mesačná suma v hrubom sa tak rovná hodnote 994 EUR;
 • individuálne vedenie odborných agend, koncepčných systémových a metodických prác, ktoré si vyžadujú zvýšenú duševnú námahu;
 • práce spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a odborné činnosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí;
 • organizácia a koordinácia zložitých procesov a rozsiahleho súboru zložitých zariadení;
 • napríklad: hlavný účtovník, inštruktor autoškoly, vedúci prevádzky a podobne.

5. stupeň – koncepčné systémové práce

 • koeficient minimálnej hodinovej mzdy je 1,8 (6,379 EUR/h). Výsledná mesačná suma v hrubom sa tak rovná hodnote 1 110 EUR;
 • práce, ktoré si vyžadujú duševnú námahu a vyššie odborné zručnosti;
 • tvorba špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých a metodických prác;
 • komplexné zabezpečenie zložitých úsekov a agend s určovaním nových postup;
 • činnosti zodpovedajúce za zdravie ľudí;
 • riadenie, organizácia a koordinácia zložitých procesov a systémov a optimalizácia postupov;
 • napríklad: všeobecný lekár pre dospelých, manažér výroby, obchodný manažér a podobne.

6. stupeň – najzložitejšie práce

 • koeficient minimálnej hodinovej mzdy je 2,0 (7,046 EUR/h). Výsledná mesačná suma v hrubom sa tak rovná hodnote 1 226 EUR;
 • tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami;
 • špecializované a certifikované činnosti s nešpecifikovanými výstupmi;
 • napríklad: generálny/výkonný riaditeľ, primár a podobne.

Pre výpočet minimálnej mesačnej mzdy podľa stupňov náročnosti práce platí, že:

(mesačná minimálna mzda v roku 2022 – mesačná minimálna mzda v roku 2020) + mesačná minimálna mzda platná v roku 2020 × koeficient náročnosti práce.

Odvody, doplatky a príplatky

Zákon vymedzuje, že ak mzda zamestnanca nedosiahne hodnotu minimálnej mzdy v kalendárnom mesiaci, zamestnávateľ mu na dorovnanie poskytne doplatok. Ten má podobu rozdielu medzi zmluvne stanovenou a reálne dosiahnutou sumou.

Čo sa týka príplatkov, od roku 2021 nie sú naviazané na výšku minimálnej hodinovej mzdy. Stanovuje ich Zákonník práce pevnou sumou. Výnimkou je náhrada mzdy za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku. Tá ostáva prepojená s minimálnou hodinovou mzdou. 

O výške akejkoľvek mzdy sa najčastejšie hovorí v hrubom (brutto). Minimálna mzda na tom nie je inak a pre rok 2022 je 646 EUR. Po odčítaní povinných nákladov zamestnancovi ostane 525,65 EUR v čistom (netto), čo je o 120,35 EUR menej.

Od hrubej mzdy sa odčítavajú nasledujúce položky:

Zdravotné odvody

Zamestnanec do zdravotnej poisťovne odvádza 4 % z hrubej mzdy (25,84 EUR). Zamestnávateľ za svojho pracovníka naopak až 14 % (25,84 EUR).

Sociálne odvody

Predstavujú najvyššie daňovo-odvodové zaťaženie spomedzi všetkých nákladov. Zamestnanec hradí 9,4% z hrubej mzdy (60,72 EUR). Jeho zamestnávateľ 25,2% (162,72 EUR).

Daň z príjmu

Po odčítaní zdravotných a sociálnych odvodov sa odpočítava nezdaniteľná časť základu dane vo výške 381,61 EUR. Zo zvyšnej sumy sa platí 19 %-ná daň (33,79 EUR).

Ostatné náklady

Na konečnú podobu čistej mzdy majú okrem iného vplyv položky, akými sú:

 • nemocenské poistenie 1,4% (9,04 EUR);
 • invalidné poistenie 3 % (19,38 EUR);
 • poistenie v nezamestnanosti 1 % (6,46 EUR).

Ak sa vám článok páčil, odporúčame vám: "Hrubá mzda: Viete, čo všetko táto suma obsahuje?".

Ak bol tento článok pre vás užitočný, budeme veľmi radi, keď nás podporíte jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. Ďakujeme!