Novinka!Portál Pracuj.sk vyjadruje podporu ľudom z Ukrajiny.Prepnúť na ukrajinský jazyk (Українська мова)

Motivačný list: Je pre zamestnávateľa ešte stále dôležitý?

Ľudské zdrojeLucia Džurná
Motivačný list: Je pre zamestnávateľa ešte stále dôležitý?

Do procesu výberového konania pribúdajú nové metódy, ktoré nahrádzajú doposiaľ zaužívané postupy. Pre mnohé spoločnosti je najdôležitejší životopis. Môžete sa však stretnúť aj s požiadavkou na predloženie iných dokumentov. Nič vás však nemôže prekvapiť, ak budete ovládať základy korešpondencie.

Je motivačný list stále dôležitý?

Mnohí mladí ľudia nevedia čo motivačný list je a ako by mal vyzerať. Dôvodom je, že ho vyžaduje čoraz menej zamestnávateľov. Nájdu sa však aj výnimky. Rovnako ako má každá spoločnosť vypracovaný odlišný náborový proces, aj požiadavky na uchádzačov sú rozličné.

Požiadavky sa líšia predovšetkým charakterom práce. Najčastejšie sa motivačný list vyžaduje pri kreatívnych, administratívnych a manažérskych pracovných pozíciách. Krátky dokument slúži ako odpoveď na otázku, prečo sa o konkrétne miesto zaujímate. Je to zároveň otázka, ktorej sa na pracovnom pohovore určite nevyhnete.

Už pri prvotnom kontakte so zamestnávateľom je potrebné zaujať. Upútať pozornosť, aby si vás personalista zapamätal. Či už v dobrom slova zmysle alebo nie. Všetko to záleží od toho, ako je motivačný list napísaný.

V prípade, že ho potencionálny zamestnávateľ vyžaduje, je podmienkou pre zaradenie do výberového procesu. Zaslať ho môžete, i keď nebol požadovaný. Určite tým nič nepokazíte. Práve naopak.

Spoločnosť môžete osloviť, i keď nebolo vyhlásené výberové konanie. Vtedy bude pre vás správne napísaný motivačný list veľkým prínosom. Aj keď momentálne zamestnávateľ nikoho nehľadá, budete prvou voľbou, keď sa naskytne voľné pracovné miesto. 

Rozdiel medzi motivačným listom a životopisom

Hlavnou úlohou každej sprievodnej korešpondencie je zaujať zamestnávateľa, ktorý rozhoduje o prijatí alebo neprijatí do svojej firmy. Životopis a motivačný list majú podobnú formu. Líšia sa len v informáciách o uchádzačovi.

Životopis sa považuje za najdôležitejší dokument pri hľadaní práce. Zahŕňa v podstate všetko čo by potencionálneho zamestnávateľa mohlo zaujímať - niečo o sebe, o svojom živote a úspechoch. Napriek mnohým prínosom, má aj svoje nedostatky.

Motivačný list má byť kreatívnejší a kratší. Už z názvu vyplýva, že odráža motiváciu a schopnosti uchádzača. Vyplýva z neho charakter človeka, ambície a schopnosť učiť sa. Zatiaľ čo životopis sa zameriava na doposiaľ nadobudnuté zručnosti. V hierarchickom usporiadaní opisujete svoju minulosť. Aktuálne informácie sú v ňom rovnako detailne rozpísané ako tie zastaralé.

Typy ako zaujať

Osobný motivačný list má zaujať zamestnávateľa, nadchnúť či rozosmiať. Práve vďaka nemu si zabezpečíte pozvanie na osobný pohovor. Preto neexistuje univerzálny vzor, ktorým by ste sa mali riadiť. O to náročnejšie je naplniť očakávaný štandard a ostať originálny.

Aj keď motivačný list nemá predpísanú šablónu, je vhodné dodržať zaužívanú postupnosť a štruktúru - oslovenie, úvod, jadro, záverečná formula. Text má byť krátky, stručný a výstižný. Na jeho prečítanie by personalistovi mala stačiť jedna minúta.

Zaujať by ste mali už úvodnými vetami. Pomôcť by vám mohli základné otázky. Najdôležitejšou je, prečo máte záujem o danú pracovné miesto. Ak ste zamestnaný, ale zvažujete zmenu, zdôvodnite svoje rozhodnutie.

V motivačnom liste opisujete aj predchádzajúce pracovné skúsenosti. Spomeňte, akým prínosom ste boli pre svojho zamestnávateľa a za čo ste zodpovedali. Ďalším tradičným bodom je váš osobný názor, prečo by mali prijať práve vás. Vyzdvihnite svoje silné stránky, akými sú zručnosti, skúsenosti, osobnostné črty a podobne.

Celý text sa musí zmestiť na jednu normostranu formátu A4. Dôležité údaje odporúčame vyznačiť tučným písmom. Ako napríklad schopnosti, ocenenia, kurzy či úspechy. Používať môžete odrážky a odseky, aby bol text prehľadnejší.

Výber štýlu komunikácie záleží od formulácie inzerovanej pracovnej ponuky, na ktorú reagujete. Ak inzerent využil odľahčený slovník či hovorové slová, pokračovať v tom môžete aj v liste. V prípade, že je zachovaná formálna štruktúra, riaďte sa korešpondenčnými pravidlami.

V oboch prípadoch si môžete dovoliť byť osobnejší ako v životopise. Personalista rýchlo zistí či ste rovnaký dokument poslali iným zamestnávateľom alebo je „šitý na mieru“ danej pozícii. Každý motivačný list by mal byť niečím špecifický. Výhodou je naštudovať si dostupné informácie o budúcom zamestnávateľovi a pracovnej pozícii. Touto cestou môžete firme zalichotiť. Pochváliť ich rast, inovácie či úspešné projekty.

Na čo si dať pozor

Napísať motivačný list nie je až také jednoduché ako sa môže zdať. Niektorí zamestnávateľa ho dokonca považujú za rovnako dôležitý ako životopis. Preto by ste si mali dať na ňom záležať.

Medzi najčastejšie nedostatky motivačných listov patria gramatické chyby. Preklepy, najmä  v mene oslovenej osoby či dostatočne nepremyslený význam viet. Pri takejto úrovni vás personalista odpíše takmer okamžite. Odporúčame preto dať po sebe dokument skontrolovať ďalšej osobe alebo si ho prečítať viackrát.

Zlý dojem vzbudí aj to, keď nedodržíte počet strán. Motivačný list je krátky a zásadne sa píše na jednu stranu. Buďte preto stručný a voľte jednoduché vety.

Myslite tiež na to, že motivačný list nie je životopis. Nesnažte sa ho prepísať. Na druhej strane, odporúčame využiť rovnaký spôsob vyjadrovania, ktorý bude vašim podpisom. Vyberte len relevantné informácie, ktoré súvisia s danou pozíciou a vašimi predpokladmi na jej výkon. S tým súvisí aj aktuálnosť. Nič nepokazí prvý dojem tak, ako keď nezmeníte názov predošlého zamestnávateľa či iné chybné údaje.

Pre viac užitočných tipov odporúčame si prečítať: Etický kódex na pracovisku: Kedy môže zamestnávateľ nariadiť "dress code"?.

Ak bol tento článok pre vás užitočný, budeme veľmi radi, keď nás podporíte jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. Ďakujeme!