Novinka!Portál Pracuj.sk vyjadruje podporu ľudom z Ukrajiny.Prepnúť na ukrajinský jazyk (Українська мова)

Na Slovensku sa zamestnalo už viac ako 4 tisíc odídencov. Najviac ich pracuje vo výrobe

Domáci trhLucia Džurná
Na Slovensku sa zamestnalo už viac ako 4 tisíc odídencov. Najviac ich pracuje vo výrobe

Podľa Rezortu práce, ľudia z Ukrajiny pred vypuknutím vojnového konfliktu na ich území tvorili takmer polovicu pracujúcich z tretích krajín. S poskytnutím dočasného útočiska štatistiky stále rastú. Záujem o zahraničnú pracovnú silu majú aj zamestnávatelia z rôznych sektorov.

Zákon o azyle umožňuje ľudom utekajúcim pred vojnou požiadať o poskytnutie dočasného útočiska. Po predložení potrebných dokumentov a schválení žiadosti je uchádzačovi udelený doklad o tolerovanom pobyte. Cudzinec tým získa titul odídenec. V rámci Zákona o službách zamestnanosti majú nárok uchádzať sa o prácu.

Od 1. marca Vláda Slovenskej republiky vytvorila zjednodušený prístup pre ľudí z Ukrajiny. Vďaka tomu majú rovnaké možnosti na pracovnom trhu ako každý iný občan na Slovensku. Odídenci môžu byť zamestnaní na pracovnú zmluvu alebo na dohodu. Predovšetkým len po dobu, kým majú platný doklad o tolerovanom pobyte.

Povinnosťou zamestnávateľa, ktorý poskytol odídencovi prácu je podať o tom informačnú kartu na príslušnom úrade práce. Lehota je 7 dní od jeho nástupu. Rovnaký postup je aj po ukončení pracovného pomeru s takouto osobou. Potrebné je predložiť kópiu dokladu o uzatvorení pracovnoprávneho vzťahu a potvrdenie o tolerovanom pobyte na území SR.

Veľa zamestnávateľov sa rozhodlo v tomto smere prejavili solidaritu. Prácu si môžu uchádzači hľadať na rôznych online pracovných portálov. V rámci pomoci majú odídenci z Ukrajiny možnosť preložiť si obsah do ukrajinčiny.

Pomáhajú aj zamestnanci úradov práce a sociálnych vecí vo veľkokapacitných centrách. Osobitne zisťujú záujem odídencov z Ukrajiny o konkrétne pracovné miesta. Okrem toho sprostredkúvajú kontakt s viac ako 580 zamestnávateľmi a celkovo zjednodušujú proces získavania práce.

Ďalšou možnosťou je portál sluzbyzamestnanosti.gov.sk, ktorý spravuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. K 18. aprílu 2022 bolo k dispozícií 86 770 voľných pracovných miest od 6 953 zamestnávateľov. Vhodných pre odídencov je viac ako 32 000.

V akých sektoroch sa zamestnalo najviac odídencov z Ukrajiny?

K 13. aprílu sa na Slovensku zamestnalo 4 102 ľudí z Ukrajiny, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko. Rezort práce a sociálnych vecí tvrdí, že obsadzujú predovšetkým pracovné miesta, o ktoré bol dlhodobo nízky záujem zo strany Slovákov. Prispievajú tým k rozvoju ekonomiky a pracovného trhu.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí informovalo, že najviac sa ich uplatnilo v priemyselnej výrobe. Konkrétne sa to týkalo mužov, ktorí pracujú na pozíciách montážny pracovník či operátor výrobného zariadenia. Ďalšou početnou skupinou je doprava a skladovanie. Ženy z Ukrajiny zase vynikajú v oblasti administratívnych, ubytovacích, stravovacích a sociálnych služieb.

Situácia v predchádzajúcich rokoch

Podľa Rezortu práce, ľudia z Ukrajiny dlhodobo tvoria takmer polovicu všetkých pracujúcich z tretích krajín.

Podľa výsledkov monitoringu ISCP, ktorý analyzuje situáciu na pracovnom trhu z rôznych oblastí, priemerný vek Ukrajincov pracujúcich v SR je nižší ako u Slovákov. V roku 2021 bol 38,8 rokov, u domácich občanov až 44,4. Podľa odborníkov sa tým dopĺňa celková pracovná nerovnomernosť v demografickej štruktúre.

Čo sa týka vzdelania, takmer dvaja z troch ukrajinských mužov mali ukončenú strednú školu. Približne 24 % malo vysokoškolský diplom. Pracovali ako vodiči nákladných aut a kamiónov, montážni pracovníci, strojári, pomocní pracovníci v stavebníctve, zvárači, všeobecní lekári a špecialisti.

Ženy naopak vykazovali vyššiu odbornosť. Stredoškolské vzdelanie malo viac ako 41 % z nich. Takmer 48 % absolvovalo univerzitu. Rovnako ako muži, určité percento tiež pracovalo v priemyselnej výrobe. Väčšinový podiel mali skôr služby v zdravotníctve, sociálna pomoc, administratívne, ubytovacie a stravovacie služby

Priemerná mesačná hrubá mzda za rok 2021 bola vo výške 1223 EUR. Celoslovenský priemer je však o 161 EUR vyšší. Zapríčinené by to malo byť práve tým, že odídenci z Ukrajiny obsadzovali nižšie platené pozície, ktoré pre domácich obyvateľov neboli atraktívne.

V prípade, že sa vám článok páčil, odporúčame vám prečítať si "Ukrajinský jazy: Koľko má toho spoločného so slovenčinou?".

Ak bol tento článok pre vás užitočný, budeme veľmi radi, keď nás podporíte jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. Ďakujeme!