Novinka!Portál Pracuj.sk vyjadruje podporu ľudom z Ukrajiny.Prepnúť na ukrajinský jazyk (Українська мова)

Online marketing a sociálne médiá

Služba Pracuj.skLucia Džurná
Online marketing a sociálne médiá

E-commerce sa spája v nákupom a predajom produktov a služieb cez internet. Úspech mnohých značiek závisí od spôsobu prezentácie vo virtuálnom priestore. Správne zvolená stratégia tak dokáže podstatne podporiť podnikanie a ušetriť peniaze.

Online marketing a ako ho správne využívať

Online, digitálny, internetový či web marketing pomenúvajú rovnaký fenomén, ktorým je využitie virtuálneho priestoru pre propagáciu.

Treba si však dať pozor na to, že digitálny a online marketing nie sú to isté. Síce vzájomne podporujú svoje aktivity, ale internetový marketing je len podkategóriou toho digitálneho.

Pre lepšie porozumenie budeme ďalej používať pomenovanie online marketing. V tomto prípade však ide o zovšeobecnený pojem, pretože zahŕňa každú marketingovú komunikáciu v digitálnych médiách. Okrem aktivít prostredníctvom internetu sem patria aj kanály pôsobiace offline, ako napríklad televízia a rozhlas.

V súčasnosti však dochádza ku konvergencii v každej mediálnej sfére. Online komunikácia uľahčuje prepojenie medzi značkou a recipientom. Vďaka pribúdajúcim technickým novinkám sa inovujú a rozširujú aj možnosti self-promotion firiem a jednotlivcov.

I keď ide o celonárodne rozvinutú formu komunikácie, pred pár rokmi prakticky neexistoval. Internet a s ním aj nové možnosti si začali budovať popularitu na Slovensku až od roku 2004. Kedy dal priestor silnej komercionalicácii a utlačil do úzadia tradičné formy prepájania publika.

Prvé reklamné správy sa začali posielať emailom alebo vysielať v propagačných blokoch v televízii. V tom čase si to však mohli dovoliť len veľkí hráči na trhu. Dnes, vďaka vyhľadávačom a voľnému prístupu na internet môže marketingový tok ovládnuť prakticky ktokoľvek.

Základný koncept

Neexistuje univerzálny model pre každého ako uspieť pri propagácii prostredníctvom internetu. Situácia na trhu sa mení spolu s vonkajšími vplyvmi a novými výdobytkami techniky. Napriek tomu existujú osvedčené nástroje ako pomôcť svojmu podnikaniu.

Ešte pred stanovením nástrojov si musí každý podnikateľ zvoliť vhodnú marketingovú stratégiu. Jednotlivé koncepty možno následne rôzne kombinovať a rozširovať svoju pôsobnosť na trhu.

Základné otázky pre stratégie online marketingu sú:

KTO je cieľovou skupinou?

PREČO oslovujem práve ich?

AKÉ sú potreby a záujmy zákazníka?

V AKEJ PODOBE a formáte budem/e získavať informácie?

5 nástrojov online marketingu

SEO

Pod skratkou SEO zjednodušene chápeme optimalizáciu pre vyhľadávače. Vďaka dodržaným pravidlám dokáže byť uprednostnený jeden produkt v digitálnom priestore pred iným.

Ak viete ako fungujú vyhľadávacie nástroje a dokážete svoje vedomosti uplatniť v praxi, získate veľký náskok pred konkurenciou, i keď v reálnom prostredí by to bolo náročné.

Korektná optimalizácia sa pritom skladá z dvoch dôležitých prvkov. On-page umožňuje technické úpravy priamo na webovej stránke, aby pôsobila atraktívne pre potencionálnych zákazníkov. Hlavnú úlohu zohrávajú titulok, nadpisy a podnadpisy, zalamovanie, štruktúra URL adresy, obsah stránky, nadpisy, grafické vyobrazenia a podobne.

Naopak, prvok off-page sa vyskytuje mimo webovej stránky a tvorca nemôže do obsahu viac zasahovať a meniť ho. Ide o externé odkazy, ktoré na portfólio presmerujú užívateľa z iných zdrojov. V stručnosti platí, čím je portál obľúbenejší, tým viac je uprednostňovaný vyhľadávačom.

PPC

Pay Per Click je považovaná za jednu z najefektívnejších foriem online marketingu, ktorá označuje platbu za kliknutie. Medzi základne ciele nástoja patrí dosiahnutie rýchleho online predaja. 

Reklama sa zobrazuje na základe zadania kľúčových slov do vyhľadávača a to ihneď po nastavení. Zaujať recipienta tak dokáže takmer okamžite. Medzi najvyužívanejšie nástroje vyhľadávania bezkonkurenčne patrí Google a jeho platforma Google Ads, ktorá podporuje spomínaný nástroj PPC.

Podľa toho, na aké účely sa PPC reklama využíva, rozlišujeme nasledujúce:

  • reklama vo vyhľadávaní;
  • obsahová reklama (banner);
  • video kampane;
  • produktové kampane;
  • aplikácie.

Obsahový (content) marketing

V rámci marketingu sa obsahu kládla vysoká dôležitosť, a to aj pred jeho prechodom do online prostredia. Vďaka internetu sa jeho dôležitosť len umocnila. Medzi typické prvky patria blog a e-shop. Moderný užívateľ očakáva, že po rozkríknutí vybranej stránky nájde odpovede na svoje otázky na jednom mieste. Preto si tvorba contentu vyžaduje veľa práce a kreativity

Pre obsahový marketing platí, že ponúkané produkty a služby by mali byť, čo najviac hodnotné a zároveň vizuálne prívetivé. Obsah ako taký je však dôležitý aj pre SEO aktivity. Ide teda o univerzálnu tvorbu, ktorá by mala spĺňať požiadavky cieľovej skupiny aj systému.

Email marketing

Emailing patrí k najstarším, ale stále účinným formám online marketingu. Automatizáciou odosielania newslettrov dávate súhlas na pravidelné zasielanie noviniek priamo do schránky. Značky udržiavajú dlhodobý vzťah so zákazníkov, z toho dôvodu môžeme hovoriť o vysokej efektivite komunikácie.

Základom účinného emailového marketingu je využívanie databáz. Správne zvolený doplnkový produkt pomôže zefektívniť komunikáciu tak, aby ju prijímateľ nevyhodnotil ako spam.

Sociálne médiá

Pod pojmom online marketing si mnohí spomenú na sociálne médiá. A práve pre podnikanie majú veľký význam. Platformy, akými sú Instagram, Facebook LinkedIn či YouTube sa stali prostredím na trávenie voľného času, zábavy a komunikácie s priateľmi. Pre inzerentov je preto najefektívnejším a relatívne lacným riešením oslovovať potencionálnych zákazníkov práve cez spomínané aplikácie.

I keď ste začínajúci podnikateľ a máte obmedzený kapitál, sociálne média sú skvelým začiatkom ako sa zviditeľniť. Obľúbený pre tento účel je predovšetkým Facebook. Tesne za ním je o niečo mladší influencer marketing. Ten funguje na základe platenej spolupráce so sociálne známou osobnosťou či značkou, ktorá na svojom účte podporí svojho partnera.

Ak sa vám článok páčil, odporúčame vám: "Minimálna mzda v skratke".

Ak bol tento článok pre vás užitočný, budeme veľmi radi, keď nás podporíte jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. Ďakujeme!