Novinka!Portál Pracuj.sk vyjadruje podporu ľudom z Ukrajiny.Prepnúť na ukrajinský jazyk (Українська мова)

Firemná udržateľnosť presahuje snahy o energetické hospodárstvo, sústreďte sa hlavne na toto

Firemná kultúraJán Krajč
Firemná udržateľnosť presahuje snahy o energetické hospodárstvo, sústreďte sa hlavne na toto

Už zopár rokov sa firmy snažia zdôrazniť ich zmysel pre udržateľnosť. Machové steny, parkovisko pre bicykle či rastliny síce potešia a prispejú aj ku kancelárskej atmosfére, no s reálnym prínosom udržateľnosti do firmy majú spoločného len málo. 

Udržateľným manažmentom sa dá skvalitniť podstatne viac aspektov spoločnosti, stačí iba vedieť, čím začať. Keďže v teórii zvykne fungovať krajšie všetko, udržateľnosť je jednou z tém, ktorá pre podniky predstavuje reakciu na súčasné trendy. A v takom duchu k nej aj často pristupujú. Ak sa však pozrieme na význam udržateľnosti dôslednejšie, zistíme, že jej riadenie pozostáva z viacerých častí a čo je ešte dôležitejšie, udržatľné riadenie prospieva aj podnikaniu, nielen planéte. Každá z týchto súčastí na seba nadväzuje a vplýva na to, ako firma pôsobí navonok, aj vo svojej štruktúre. Aby manažéri a zamestnávatelia dokázali riadiť procesy v spoločnosti kvalitne a súčasne udržateľným spôsobom, mali by si udržateľnosť rozdeliť na niekoľko oporných bodov, respektíve východísk, z ktorých dokážu lepšie plánovať ciele, náklady aj záťaž ľudských zdrojov. Na tento účel existujú v koncepte firemnej udržateľnosti tri základné piliere. 

Udržateľnejší prístup k ľuďom 

Spravidla sa o korporátnej udržateľnosti a jej troch pilieroch hovorí v súslednosti životného prostredia, ekonomiky a spoločnosti. Vo firmách to však vytvára dojem, že životné prostredie a znižovanie uhlíkovej stopy sú tie najdôležitejšie aspekty, na ktoré by mal byť kladený dôraz. V skutočnosti sa ale všetko začína medzi najmenšími štruktúrami vo firme. Tímy tvorené ľuďmi a riadené manažérmi dokážu na základe nepatrného podnetu zmeniť svoje správanie aj výkon. 

Špecialista zákazníckej podpory s nemeckým jazykom
Dedoles / nástup od 3.6. 2023 / Pezinok

Tento spoločenský pilier súvisí aj s recruitingom. Donášková spoločnosť Foodora či Bolt dávajú príležitosť každému záujemcovi o spoluprácu, bez ohľadu na vek či etnikum. Z pohľadu verejnosti tým prispievajú k spoločenskej inklúzii. Aj najmenejší zamestnávatelia pritom môžu udržateľné hľadisko uplatniť v rozumnom nastavení pracovných úloh a tým prispieť k efektivite produkcie, predaja alebo lepším vzťahom so zákazníkmi. Správnou identifikáciou silných stránok zamestnávateľov sa zároveň ušetria náklady a zlepší sa zákaznícka skúsenosť. V neposlednom rade sa vďaka spoločensky udržateľnému riadeniu stavia podnik do pozície férového zamestnávateľa s pozitívnymi hodnoteniami v online aj offline prostrediach.

Excelentný profit, ale čo výdavky?  

Je zjavné, že ekonomický pilier bude zameraný na výnosnosť spoločnosti. Ibaže výlučne z hľadiska výnosnosti by bola udržateľnosť podchytená za ten najkratší koniec. K ekonomicky udržateľnému riadeniu napokon nepatrí len profit, ale hlavne výdaje v spoločnosti. Aj zdanlivo zanedbateľné výdavky môžu z dlhodobého hľadiska ovplyvniť to, do akej miery je podnik udržateľný.

Nákupca pre Greenfield projekt
Grafton / nástup od 3.6. 2023 / Žilina

Koľko času napríklad strávia vaši zamestnanci pri počítači, ako dlho sa vo firme svieti, odpúšťate zákazníkom poplatky za vrátenie tovaru, dávate do zásielok extra tovar ako pozornosť bez istoty návratnosti či retencie zákazníkov? Pri nevhodnom riadení ľudských zdrojov a utrácaní na nesprávnych miestach sa síce firma dokáže takisto dopracovať k želanému cieľu, no v násobne dlhšom období. A drahšie. Do ekonomickej udržateľnosti je potrebné zahrnúť aj komunikáciu so zákazníkmi, delegovanie úloh či schopnosť prijímania nových zákazok, ktoré môžu na úkor chýbajúcej pracovnej sily preťažiť personálne kapacity a obzvlášť pri outsourcingu generovať ďalšie výdavky. 

Menej mailov, menej uhlíka 

Keď sa povie environmentálna zodpovednosť, prvé, čo väčšine napadne, je obmedzenie odpadu a uhlíkovej stopy. Už takáto formulácia zužuje optiku vnímania tohto problému na tvorbu odpadu a splodín a ich znižovanie. Uhlíkovú stopu pritom vytvárame predovšetkým využívaním elektroniky. Desať hodín zapnuté počítače, pripojené na internetovú sieť s vysokou rýchlosťou, majú stále vplyv na tvorbu oxidu uhličitého, či už prídete do práce autom, alebo po vlastných. 

Elektrikár v oblasti fotovoltiky
Zelenapredom / nástup od 2.6. 2023 / Lučenec

Desktopové počítače dokonca generujú viac tepla, než laptopy. Ich uhlíková stopa je podľa auditu agentúry 8 Billion Trees takmer dvojnásobne vyššia. Neviditeľným nepriateľom životného prostredia však nie sú len počítače, ale takisto adaptéry a nabíjačky či rýchlosť internetu. Na to, aby ste boli environmentálne udržateľnou spoločnosťou pritom nemusíte minúť jediný cent. Stačia detaily. Už pravidelné upratovanie e-mailovej schránky šetrí miesto na serveroch a cloudoch, zanechávajúcich obrovskú uhlíkovú stopu. Vedzte, že na jej odstránenie by nepomohla ani celá stena pokrytá machom. Nájdite možnosti udržateľného riadenia v denných procesoch a snažte sa ich zefektívniť. Už malými zmenami sa dá docieliť zodpovednejšie a udržateľné riadenie. 

Ak bol tento článok pre vás užitočný, budeme veľmi radi, keď nás podporíte jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. Ďakujeme!