Novinka!Portál Pracuj.sk vyjadruje podporu ľudom z Ukrajiny.Prepnúť na ukrajinský jazyk (Українська мова)

Stay interview môže zamedziť odchodu top zamestnancov, snažte sa preto počas neho zostať úprimní

KomunikáciaJán Krajč
Stay interview môže zamedziť odchodu top zamestnancov, snažte sa preto počas neho zostať úprimní

Tri mesiace uplynuli a je vašou úlohou, aby ste prehodnotili prospešnosť zamestnancov vo firme. Ako zamestnávatelia by ste si mali sadnúť len s niektorými. Konkrétne tými, o ktorých skutočne nechcete prísť. 

Udržiavací rozhovor, respektíve stay interview má svoje opodstatnenie v stratégii udržiavania pracovníkov vnútri firemnej štruktúry. V ideálnom prípade prispieva k retencii zamestnancov a znižuje náklady na nové výberové konania. Preto je zo všetkého najdôležitejšie realizovať ho v správnej chvíli a so správnymi ľuďmi. Tieto dva činitele totiž rozhodnú o tom, nakoľko bude stay interview účinné a či sa ho oplatí zaviesť ako bežnú rutinu aj do budúcnosti. Jeho charakter a štruktúra sa však líšia od iných typov pohovorov. Pri tomto pohovore totiž môžete priamo a otvorene konfrontovať svoje firemné výhody na trhu voči konkurencii. Udržať si dobrých zamestnancov je totiž veľké plus, no ešte väčšie je pochopiť, aké sú silné stránky vašej firmy z pohľadu uchádzačov o zamestnanie. Práve stay interview vám ich pomôže odhaliť. 

Pripravení zostať v pracovnom pomere?

Na stay interview je dôležité pripraviť sa. Zo všetkého najskôr si preto vyberte skutočne kľúčových zamestnancov, s ktorými si viete predstaviť dlhodobú spoluprácu aj naďalej. Nemusí sa pritom jednať len o úplných nováčikov. Tento typ pohovoru prispeje aj k tomu, aby ste už etablovaných zamestnancov motivovali v ich kariérnom raste.  

Stavbyvedúci
BauTop / nástup od 19.3. 2023 / Arnutovce
 

Udržiavací, repsektíve priebežný pohovor realizujte iba s tými členmi tímu, ktorí vykazujú excelentný výkon, prípadne sú ich výsledky a prínos pre firmu už preukázateľné. Každý pohovor by mal prebiehať individuálne na úrovni zamestnanec-zamestnávateľ, v prípade potreby na úrovni zamestnanec-zamestnávateľ-stredný manažment. Cieľom prípravy je vyhodnotiť, kto tvorí zdravé jadro organizácie a preventívne zabrániť tomu, aby ste o takýchto kvalitných pracovníkov prišli. 

Udržať, no nedržať za každú cenu 

Prejavením záujmu a preukázaním rešpektu voči vybraným zamestnancom sa upevňuje nielen dôvera, ale aj spolupatričnosť vnútri firemnej štruktúry. Stay interview by teda malo pôsobiť ako výnimočný moment, ktorý je určený len niekoľkým zamestnancom.

Obchodný zástupca
Kleen / nástup od 1.3. 2023 / Hlohovec
 

Oznámenie o konaní stay interview stačí poslať v predstihu niekoľkých dní. Jednotlivci by sa mali pripraviť na to, že stretnutie nebude trvať dlho, no budú môcť v priateľskej atmosfére a úprimne prezradiť, ako sa v práci cítia a čo je pre nich motivujúce. V prípade nových zamestnancov si však dajte pozor na to, aby ste v snahe o udržanie pracovníka nezačali tvoriť plány na udržanie predčasne. Motivácia by mala byť v prvom rade otázkou pracovnýc úloh a nadobúdania skúseností, nie len platového ohodnotenia. Stay interview s dlhodobo kvalitnými a čerstvo prijatými pracovníkmi by sa mali líšiť aj v štýle komunikácie a zámere. 

Rýchly spôsob, ako rozpoznať pravé kvality 

Zatiaľ čo trvalo výkonní zamestnanci dokážu dať firme konkrétnejšie návrhy na zefektívnenie firemných procesov, nováčikovia vedia s nezaťaženým postojom porovnať kvality spoločnosti s konkurenciou. Na rovinu komunikujte aj o situácii pred prijatím do zamestnania. Pýtajte sa pritom aj na to, čo by ich v budúcnosti presvedčilo zostať vo firme napriek ponuke iného zamestnávateľa. 

Social responsibility officer
Lowa Production/ nástup od 19.3. 2023 / Bošany
 

Pozornosť by ste však mali zbystriť akonáhle sa rozhovor bude týkať najmä finančnej stránky, prípadne nadobudnete pocit, že sa prijatý zamestnanec snaží vytvoriť dojem, že je pre vás výhrou, ak si ho ponecháte vo firme. Hoci to ešte nie je dôvod na unáhlené závery, práve vďaka stay interview máte možnosť prehodnotiť svoju optiku na takýchto pracovníkov a kritickejšie vnímať ich budúci výkon, ako aj hodnotu pre organizáciu. 

 

 

Ak bol tento článok pre vás užitočný, budeme veľmi radi, keď nás podporíte jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. Ďakujeme!