Novinka!Portál Pracuj.sk vyjadruje podporu ľudom z Ukrajiny.Prepnúť na ukrajinský jazyk (Українська мова)

Ako fixnúť pracovnú pozíciu bez toho, aby ste sa vzdávali zamestnania?

Kariérna cestaJán Krajč
Ako fixnúť pracovnú pozíciu bez toho, aby ste sa vzdávali zamestnania?

Zriedkakedy bývajú zamestnania navrhnuté na mieru individuálnym potrebám. Správnym nástrojom sa to však dá zmeniť. V tom spočíva princíp job craftingu. 

So získavaním stabilného pracovného miesta je to ako s hľadaním oblečenia v obchode s konfekciou. Ak máte to šťastie a dochádza k zhode s firemnou kultúrou zamestnávateľa, je to skvelé. Lenže v prípade, že sa po niekoľkých mesiacoch začínate cítiť na kancelárskej stoličke či v rovnošate nepohodlne, treba s tým niečo spraviť. Job crafting znamená, že namiesto pasívneho vyčkávania a obzerania sa po novej práci stačí zmeniť prístup. Z ubíjajúceho džobu sa takto môže napokon stať práca snov. Taká, ktorá vás neprestane nadchýnať a bude v súlade s predstavami, ktoré ste od zamestnania mali pred pracovným pohovorom. Taká skvelá práca však málokedy prichádza ako hotová vec a preto je potrebné pričiniť sa o to, aby sa takou stala. 

Džob šitý na mieru 

Zadané a nariadené úlohy v rámci pracovnej zmeny dokážu potrápiť a nie vždy sa do nich vrháme s dostatočným nadšením. Navrhnúť zamestnávateľovi alebo manažérovi, aby vám zmenil pracovnú náplň, by bolo zrejme až príiš demokratické riešenie, zvlášť ak vás personalista obsadil na pozíciu, ktorá je dôležitejšia. V praxi s však neraz stáva, že zamestnanci po prijatí hľadajú spôsob, ako sa povinnostiam vyhnúť a tak radšej premýšľajú o tom, čo by ich mohlo zaujímať viac. Job crafting však predpokladá, že v rámci personalizácie zamestnania dochádza k postupnému nadobúdaniu nových poznatkov a zmenám prístupu.

Vedúci fashion predajne
Grafton / nástup ASAP / Bratislava

Odmietať teda existujúce povinnosti a žiadať si namiesto nich iné, sa nezhoduje s koncepciou job crafting. Vytváranie pracovného miesta totižto prebieha vnútri existujúcej pozície a vyžaduje si aktívny prístup a iniciatívu zo strany pracovníkov. Pozornosť by mala byť na strane manažérov a súčasne na strane podriadených, ktorí sa prejavujú v pracovných výkonoch odlišne, v závislosti od charakteru a typu úlohy. Práve v týchto bodoch sa prejavuje postupná personalizácia pracovného miesta a vytváranie si takých podmienok, ktoré daným zamestnancom vyhovujú viac.

Keď je funkcia primalá 

Job crafting obvykle prebieha súčasne na niekoľkých úrovniach. Predstavuje upravovanie a zefektívňovanie pracovných činností, komunikácie s kolegami, ale takisto samostatný alebo iniciovaný uspkilling, ako aj znovuobjavenie zmyslu a radosti z práce, ktorú robíme. Čas od času sa môže ktokoľvek z nás ocitnúť v zamestnaní, ktoré ho neuspokojuje, prípadne je súčasťou prechodného obdobia, počas ktorého sa potrebujete rozhodnúť, ktorým smerom sa v kariére ďalej uberať. Môže sa však stať, že v zamestnaní dosiahnete všetky kariérne ciele a chýba vám nový impulz. Ten paradoxne nemusí čakať v inej firme, no vďaka job craftingu ho možno vyvolať práve tam, kde práve pôsobíte.

Model/Influencer
Multimedia services / nástup 6.11 / Bratislava

Takže ešte predtým, než vyhodnotíte svoju frustráciu zo zamestnania ako neklamný burnout, skúste vnímať zdanlivo nenápadné príležitosti, ktoré sa v mixe pracovných povinností z času na čas objavia. Spočiatku môžu pripomínať spestrenie monotónnej činnosti, no pre manažérov a personalistov sa môžu stať signálmi toho, že sa potrebujete v kariérnom rebríčku posunúť novým smerom. Vertikálne v rámci riadenia alebo horizontálne v rámci existujúceho stupňa náročnosti práce. Postupným prijímaním nových zodpovedností sa napokon môžete sami zaslúžiť o to, že džob, ktorý vás doposiaľ unavoval, začne dávať nový zmysel. 

Personalizované pre intrapreneurov 

Ako už bolo naznačené, prístup by mali zmeniť aj personalisti a zamestnávatelia, ktorí vďaka job craftingu dokážu zlepšiť výkonnosť firmy a skvalitniť ju po rozličných stránkach. So zmenou doby sa firmy ocitajú pred hľadaním posíl a obsadzovaním nových pozícií, ktoré môžu súvisieť napríklad s novými smernicami týkajúcimi sa udržateľnosti, modernizácie či inklúzie na pracoviskách.

Skladník - Pracovník importu
Grafton / nástup ASAP / Košice

Zamestnanci o svojich potrebách nemusia nevyhnutne len hovoriť, ich záujem a silné stránky môže odhaliť aj analýza pracovného času, dodaných úloh či iniciatívy, ktoré sa zakladajú na ich slobodnom rozhodnutí. Medzi takýmito zamestnancami sa môžu dokonca objaviť intrapreneuri či budúci odborníci na umelú inteligenciu. Z tohto hľadiska je pri efektívnom job craftingu možné realizovať workshopy, pravidelné stay interviews či audity pracovných výkonov. Týmito spôsobmi napokon možno zamedziť tomu, aby si zamestnanci odrezali cestu k zmysluplnej kariére v spoločnosti, pre ktorú sa rozhodli pracovať. A takisto tomu, aby sa zamestnávatelia ukrátili o talentovaných ľudí, ktorí v dôsledku nedostatku príležitostí a slabej komunikácie v strácajú motiváciu pokračovať v práci. 

Ak bol tento článok pre vás užitočný, budeme veľmi radi, keď nás podporíte jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. Ďakujeme!