Novinka!Portál Pracuj.sk vyjadruje podporu ľudom z Ukrajiny.Prepnúť na ukrajinský jazyk (Українська мова)

Prestávky medzi zamestnaniami sú v životopisoch prirodzené, pri hľadaní novej práce dokážete profitovať aj z nich

NezamestnanosťJán Krajč
Prestávky medzi zamestnaniami sú v životopisoch prirodzené, pri hľadaní novej práce dokážete profitovať aj z nich

Kariérne pauzy a prestávky však dokážu objasniť niektoré skutočnosti a dotvoriť portrét uchádzača o zamestnanie. Kedy a ako ich uvádzať v resumé tak, aby dávali zmysel vám aj personalistom? 

Prechod zo starého do nového zamestnania trvá niekedy o niečo dlhšie, než by sme chceli. Na to, ako dlho by mala pauza medzi zamestnaniami trvať, však jednoznačná odpoveď neexistuje. Ak sa aj vo vašom životopise či profesionálnom profile na LinkedIne vyníma niekoľko neznámych v podobe pracovných prestávok a nechcete uvádzať, že ste v tomto období, boli nezamestnaní, to najlepšie, čo môžete urobiť, je vrátiť sa späť v čase a dobre sa rozpomenúť na to, ako ste v danom období využívali dostatok voľného času. Aktívne hľadanie nového zamestnania je akiste cnostné a značí, že ste sa na trhu práce chceli ujať po celý čas, ibaže to vám plusové body pri vyhodnocovaní životopisu zvyčajne v očiach HR manažérov nepridáva. Namiesto toho, aby ste tieto hluché miesta v kariére skrývali ako nežiaduce nedostatky, prepojte nimi jednotlivé kariérne etapy vo vašom živote. Obohatíte tým životopis a súčasne poukážete aj na to, že máte v živote vo všetkom jasno a ste sebavedomá osobnosť. 

Nevyhnutná súčasť kariérnej dráhy

Súvislá prax je býva snom mnohých, no najmä začiatky na trhu práce prinášajú mnoho sklamaní a konfrontujú nás s tým, či sme sa rozhodli pre správnu životnú dráhu. Neraz sú prechody medzi zamestnaniami zdĺhavejšie a nie také plynulé, pretože si ako mladí absolventi ešte len formujeme pracovné návyky, rozlišujeme medzi tým, čo je perspektívna kariéra a čo zamestnanie potrebné pre zabezpečenie živobytia.

Recruitment Consultant
Grafton / nástup ASAP / Košice-okolie

Pauzy medzi zamestnaniami tvoria prakticky druhú polovicu našich životov. Pri prekonávaní týchto období podmieňujú rozhliadanie sa po novom zamestnávateľovi viaceré faktory. Skúsenosti z pracovísk a rôznych odborov už síce po niekoľkuých odpracovaných rokoch máme, kritériami výberu sa však popri adekvátnom platovom ohodnotení stávajú už aj miesto pôsobenia, firemná kultúra či rodinný stav.

Definovanie kariérnej cesty patrí k životu a takéto prestávky nám pomáhajú v ujasňovaní si toho, kým sme a čo má pre nás hodnotu. To koniec koncov tvorí kostru každého životopisu. Aj osobný rozvoj, založenie vlastnej rodiny či vzdelávanie sa vo sfére, ktorá vás zaujíma, mohli byť natoľko kľúčovými momentmi, že určovali vaše ďalšie smerovanie. Nezabúdajte na to. Pri ich zmieňovaní sa snažte stručne uviesť, čo sa v danom období vzhľadom na formovanie kariérnej dráhy udialo. Takéto prestávky medzi zamestnaniami môžete definovať ako rozvoj rodinného zázemia, doplňujúce štúdium, prípadne odborná stáž. 

Ničnerobenie je len zdanlivé 

Boreout či burnout patria nanešťastie takisto ku kariérnej praxi a v prípade, že ste sa s nimi nedokázali viac vyrovnávať a rozhodli ste sa pre výpoveď, vráťte sa v spomienkach o pár mesiacov naspäť: čo predchádzalo vyhoreniu, aké možnosti ste pripúšťali a čo všetko ste skúsili predtým, než ste sa rozhodli opäť zapojiť do výberových konaní ako uchádzači o zamestnanie?

Key account manager
Grafton / nástup ASAP / Dunajská Streda

V takomto prípade môže byť relevantným dôvodom záujem o vlastné podnikanie, presťahovanie sa do inej krajiny či mesta, no takisto uskutočnené naplnenie kariérnych cieľov, ktoré ste stihli dosiahnuť v dovtedajšom zamestnaní. Situácie, ktoré sú často vnímané ako negatívne vás pritom dokážu nasmerovať novým smerom. Uvedomiť si pri nich môžete to, že výber kariéry či dokonca vzdelania bol pre vás métou, ktorú však nepotrebujete ďalej dosahovať po zvyšok života.

Rovnako mohol byť dôvodom kariérnej pauzy záujem o novoformujúce sa priemyselné odvetvie či snaha o zmenu hobby na zamestnanie. Aj zdanlivé ponevieranie sa môže byť v takomto prípade prospešné. Cestovaním, stretávaním sa s druhými či bežným sledovaním a zdieľaním obsahu na sociálnych sieťach je možné efektívne budovať prinajmenšom vlastný networking a v priebehu niekoľkých mesiacov si vytvoriť silné aj slabé väzby. Práve takéto kontakty vedia byť užitočné aj pri získavaní referencií či nachádzaní uplatnenia mimo vašej komfortnej zóny. 

Kariérny plán treba takisto prepracovať 

Dlhé pauzy, respektíve výrazné medzery medzi zamestnaniami, spôsobujú aj sabatikaly či postgraduálne štúdiá. Samozrejme, pokiaľ ste utrpeli vážnejší úraz, prípadne ste neboli práceschopní kvôli chorobe, pauzy je možné odôvodniť bez zahmlievania. Lenže aj takéto zásadné životné momenty či zvraty nás zvyknú prinútiť k tomu, aby sme prehodnotili naše hodnotové rebríčky a reflektovali naše smerovanie v živote. Nie je to tak? 

Projektový koordinátor
Grafton / nástup ASAP / Košice-okolie

Psychosomatické ochorenia môžu byť neraz dôsledkom chýbajúcej rovnováhy medzi kariérnym a súkromným životom či zvýšenému stresu, ktorý nie vždy dokážete ovplyvniť. Nepodliehajte však obavám z toho, že tieto kariérne pauzy sú menejcenné alebo nepotrebné. Prispievajú totiž k osobnostnej transformácii a vedú nás k tomu, aby sme venovali dostatok času tomu, čo je pre nás dôležité a zaujímavé.

Napokon, aj na základe týchto premien upravujeme naše rozhodnutia a voľby pri hľadaní nového zamestnania. Pauza v kariére mohla byť spôsobená aj tým, že ste si stanovili novú kariérnu métu a potrebovali ste nájsť atraktívnu pracovnú príležitosť. Vedieť , čo chcete a ako to chcete dosiahnuť, môžu niektoré typy zamestnávateľov oceniť práve tak, akoby ste v snahe o minimalizáciu páuz v kariérnom životopise dočasne obsadili akúkoľvek pracovnú pozíciu, ktorá sa vám naskytla. Pri odôvodňovaní takýchto páuz preto nezostávajte len pri zdravotných dôvodoch a smelo uveďte aj to, že ste obdobie využili na transformáciu či aktualizáciu kariérneho plánu. Pretože práve ten mohol byť dôvodom, prečo ste sa rozhodli poslať svoje upravené a doplnené resumé. Personalisti dokážu oceniť aj takéto kroky. Dávate nimi totiž najavo, že ku kariére pristupujete zodpovedne a nie je vám ľahostajné, kde budete pôsobiť. 

 

Ak bol tento článok pre vás užitočný, budeme veľmi radi, keď nás podporíte jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. Ďakujeme!