Novinka!Portál Pracuj.sk vyjadruje podporu ľudom z Ukrajiny.Prepnúť na ukrajinský jazyk (Українська мова)

Trend súbežného zamestnania rastie, snažíme sa ním prežiť stúpajúcu infláciu

Efektivita práceJán Krajč
Trend súbežného zamestnania rastie, snažíme sa ním prežiť stúpajúcu infláciu

Naklonovať sa alebo rozstrihnúť, možno nám nezostane nič iné. O prácu sa totižto ľudia uchádzajú čoraz viac aj napriek tomu, že už pracovnú zmluvu majú. Nie je to preto, že by chceli ísť inam. Jeden príjem už jednoducho nestačí. 

Tento fakt je na konci roka nepopierateľný. Luxusom sa stáva čoraz viac vecí, na ktoré sme ešte pred niekoľkými mesiacmi radi utrácali. So zmenou štandardov tak neraz zisťujeme, že náš terajší príjem jednoducho nie je dostačujúci. Preto je pozitívnou správou, že Zákonník práce upravil podmienky týkajúce sa vykonávania súbehu viacerých pracovných pomerov.

Účtovník
Amones / nástup od 9.12. 2022 / Námestovo

Pracovať dovolené, no až po práci 

A táto úprava prišla naozaj včas. Podobne ako tú našu, tak aj ekonomiky na obdivoch brehoch Atlantiku sužuje aktuálna situácia natoľko, že voľba vhodného druhého, či dokonca tretieho zamestnania pripadá mnohým pracujúcim ako nutnosť. Trend, známy ako overemployment, predstavuje úpravu životného štýlu na úkor súbehu viacerých full-time prác. Treba však mať na pamäti, že zákon dovoľuje vykonávať druhú zárobkovú činnosť až mimo vymedzený pracovný čas u skoršieho zamestnávateľa.

Office manažérka
Homola Furniture / nástup od 9.12. 2022 / Bratislava

Obetovať víkend kvôli zárobku 

Atraktívnymi sa tak stávajú aj pracovné pozície, ktoré inzerenti obvykle ponúkajú skôr študentom, respektíve ako nepravidelný privýrobok. Je totižto časovo reálnejšie po ukončení celodennej činnosti získať nočnú zmenu na recepcii, prípadne víkendovú výpomoc na stavbe či v sklade prepravnej spoločnosti. Pri súbehu dvoch trvalých pracovných pomerov však Zákonník práce zostal v istej miere rovnako ústretový. 

Recepčná
Thermalpark DS/ nástup od 1.1. 2023 / Dunajská Streda

Zamestnávateľ má posledné slovo 

Každý má totižto práco požiadať o zmenu pracovného pomeru. Vzhľadom na neprehľadnosť udalostí, ktoré môže priniesť budúcnosť, je len potešujúcim, že zamestnanec smie požiadať zamestnávateľa o zmenu či úpravu formy zamestnania. Možno tak upraviť dobu trvania pracovného pomeru z určitej na neurčitú, alebo upraviť trvalý pracovný zväzok na skrátený. Čo však zákon neukladá je nevyhnutná povinnosť zamestnávateľa vyhovieť žiadosti. Avšak iba v prípade, že ste u zamestnávateľa dlhšie ako šesť mesiacov a súčasne už neplynie skúšobná doba.

 

 

Ak bol tento článok pre vás užitočný, budeme veľmi radi, keď nás podporíte jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. Ďakujeme!