Novinka!Portál Pracuj.sk vyjadruje podporu ľudom z Ukrajiny.Prepnúť na ukrajinský jazyk (Українська мова)

Upravený Zákonník práce je už v platnosti, zohľadní aj otcov na rodičovskej

Zákonník práceJán Krajč
Upravený Zákonník práce je už v platnosti, zohľadní aj otcov na rodičovskej

Prvým novembrovým dňom sa v Zákonníku práce zmenilo k lepšiemu viac, než dosť. Po novom sa termín rodičovská dovolenka muža nahrádza inštitútom otcovská dovolenka. Pozitívom je aj to, že táto novinka prospeje obidvom rodičom.

Približne jeden rok od prvého znenia návrhu na otcovskú dovolenku, sa Ministerstvo financií a Ministerstvo práce dohodli na tom, že otcovská dovolenka bude na Slovensku existovať podobne, ako funguje v iných krajinách Európskej únie. Schválená mala byť už v auguste, vtedy však do úpravy neprešla, namiesto toho ju parlament pripomienkoval. Zásadné pri tom boli upresnenia ustanovení, ktoré by definovali inštitút otcovskej dovolenky, ako aj úpravy nárokov a možností flexibilnej pracovnej činnosti popri starostlivosti o dieťa. Zákonník práce totižto doposiaľ zohľadňoval právo otca na čerpanie rodičovskej dovolenky skôr ako prípustnú možnosť v rámci zákona Materská dovolenka a rodičovská dovolenka. O zakotvení zákona, ktorý by vyhovel rodičovským potrebám obidvoch pracujúcich rodičov, sa napokon definitívne rozhodlo uplynulý mesiac. 

Obchodník na medzinárodnom trhu
Sinid International Logistics / nástup od 2.12. 2022 / Trebišov

Rodičovská dovolenka sa skrátila 

Zatiaľ čo v prvom návrhu bola navrhovaná dĺžka otcovskej dovolenky navrhnutá na maximálne 3 týždne, do platnosti sa dostala s úpravami, v dôsledku čoho je vymedzená na dobu maximálne 14 dní. O jej čerpanie je možné požiadať najneskôr 6 mesiacov od narodenia dieťaťa. Zákon však nastavil dĺžku trvania dovolenky pomerne nešťastným systémom členenia doby práceneschopnosti z dôvody starostlivosti o inú osobu, respektíve potomka. Dobu totižto dovoľuje čerpať na dve doby v súhrnnom období 28 týždňov. No existujú aj výnimočné prípady. Popri štandardnej dĺžke majú muži vo výlučnej starostlivosti o dieťa právo čerpať 31 týždňov dovolenky. Pri viacčlenných rodinách, v ktorých majú pracujúci rodičia na starosti viac ako dve deti, sa doba dovolenky predlžuje na 37 týždňov. Táto úprava však nebola nastavená len z ekonomických dôvodov, ale aj v záujme o rovnomernejšie, spravodlivejšie rozdelenie povinností rodičov. 

Data Management Consultant s Nemčinou
Capco / nástup od 18.11. 2022 / Remote

Otcovia, ktorí budú poberať materskú 

Novelizáciou sa síce upravilo znenie zákona, no niektoré pojmy zostali po starom. V prípade rodičovského príspevku budú otcovia môcť poberať podporu na potomka a to dokonca aj v prípade, že je na neho už poberané materské. Otcovská dovolenka totižto bude, podobne ako rodičovská, považovaná za neplatené pracovné voľno. Základným predpokladom je napríklad splnenie úhrady poistného počas posledných 270 dní. V tomto období moholv byť muž zamestnancom, podnikateľom, živnostníkom či dobrovoľne platiacim. Podmienky teda neobmedzujú ani tých otcov, ktorí počas tohto obdobia zmenili svoje pôsobenie, prerušili živnosť, alebo našli nového zamestnávateľa. Požiadať o vyplácanie materskej dávky však musia podaním Žiadosti iného poistenca o materské, keďže Sociálna poisťovňa rozlišuje medzi žiadosťou Matky dieťaťa a inými osobami, okrem manželov, napríklad aj pestúnov, blízkych rodinných príslušníkov či adoptívnych rodičov, ktorým bola starostlivosť prisúdená štátnymi právnymi orgánmi. 

IT Support Engineer
Alef Distribution / nástup od 10.11. 2022 / Bratislava

Ochránení pred výpoveďou z práce

O výške príspevku rozhodne vymeriavací základ rodiča. To znamená, že pre zárobkovo činných mužov s lepším príjmom je príspevok štedrejší. Vypočítavať sa bude v pomere 75% z vymeriavacieho základu - treba však podotknúť, že strop bol bez ohľadu na príjmovú situáciu nastavený na maximum 55,87 € na deň. Muži zároveň nesmú poberať otcovský bonus to isté dieťa. špeciálnou kategóriou sú pracovníci v obrannom sektore, vrátane vojakov, policajtov a hasičov; tí majú počas dovolenky nárok na plnú výšku platu. Pred práceneschopnosťou či stratou príjmu po ukončení otcovskej dovolenky však zákon chráni všetkých mužov rovnako. Inštitútom otcovskej dovolenky sa tak má znížiť riziko jednostrannej výpovede zo strany zamestnávateľa. Po novom je navyše zakázané zasahovať do pracovnej činnosti zamestnancov mimo určeného pracovného času. 

Ak bol tento článok pre vás užitočný, budeme veľmi radi, keď nás podporíte jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. Ďakujeme!